Zigeunerfamile

"Koronka" (sic!) Zigeunerfamile, autor zdjęcia nieznany, Siebenbürgen (Siedmigród) Rumänien, odręczny opis i datowanie - IX 1916

Dodatkowe informacje

  • Data: 1916
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd90
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030