Tanz-Bären

Tanz-Bären und Zigeuner, Cyganie z tańczącym niedźwiedziem, autor nieznany, Bałkany circa 1920

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1920
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd87
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030