Połów ryb

Połów ryb, Rumunia circa 1939

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1939
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd82
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030