Pützchens Markt (2)

Doroczny targ Pützchens Markt (prawdopodobnie Lowarzy lub Sinti), autor nieznany, fotografia na papierze, Bonn (Niemcy), wrzesień 1933 r.

Dodatkowe informacje

  • Data: IX 1933
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fd75
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030