Ein Zigeuner oder Sllave

Cygan lub niewolnik. Bojar pierwszej klasy. Klasa średnia, ew. Żyd. Ein Zigeuner oder Sllave. Bojar erster Klasse. Der Mittelstand, b. i. Jude, grafice towarzyszy tekst: Der Adel inder Moldau [Szlachta w Mołdawii], pojedyncza karta z czasopisma w języku niemieckim, circa 1850

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1850
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: d16
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030