Niedźwiednicy w stroju polskim

Cyganie w stroju polskim z niedźwiedziem. Niemiecki drzeworyt, autor i miejsce wydania nieznane, circa 1790 r.

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1790
  • Autor: nn/Niemcy
  • Nr. inw.: d9
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030