książki, opracowania, albumy

 

 1. Aas Norbert, Der Tod war mein ständiger Begleiter – Das Leben, das Überleben und das Weiterleben des Sinto Franz Rosenbach, s. 144, Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, München 2005

 2. Acković Dragoljub, Alav e Romengo. Pisana kultura Roma u Srbiji, s. 85, Rominterpress, Beograd 2009

 3. Acković Dragoljub, Tradicjonalna Kultura Roma u Srbji, s. 314, Rrominterpress, Beograd 2013

 4. Acton Thomas, Authenticity Expertise, Scholarship and Politics: Conflicting Goals in Romani Studies, s. 19 (skrypt), The University of Greenwich, 1998

 5. Acton Tomas, Gitanos, s. 48, Espasa-Calpe, S.A., Madrid 1983

 6. Adam Uładar, Ewgenija Nawrocka, Ukrainsko-romskij rozmownik, s. 159, WAT "Widawnictwo Zakarpattja, Użgorod 2002, autografy autorów

 7. Adamczyk-Pogorzelec Bożena, red., Między Błękitem Nieba, a Zielenią Lasów, s. 56, Muzeum Regionalne w Lubaniu, Lubań 2008

 8. Anastasoaie Viorel, Tarnovschi Daniela, (red.), Roma Projects in Romania 1999-2000, s. 328, Ethnocultural Diversity Resourse Center, Cluj-Napoca 2001

 9. Andrys Wiesław, Wiśniewska Julita, Dziecko romskie w przyjaznej szkole, s. 65, brak inf. o wydawcy, Świecie 2010

 10. Ašaras Le Devles, Chváľme Pána, Spevnik rómskych a slovenských krest`anych piesni, s. 96, Náboženská Vydavateľstvo Petra, Prešov, brak daty wydania, circa 2000

 11. Bačič Geza, (red.), Romski Zbornik, Romano Kedujpe, s. 117, Zveza Romov Slovenije, Murska Sobota 2005

 12. Balvin Jaroslav, Kwadrans Łukasz, Kyuchukov Hristo, (red.), Roma in Visegrad Coutries: History, Culture, Social Integration, Social Work and Education, s. 500, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2013

 13. Balvín Jaroslav, Metody výuky romských žáků, s.200, RADIX, Praha 2007

 14. Barannikow P. A., Sergijewskij W. M., Cygansko-Russkij i Russko-Cyganskij Słowar (Kelderaskij Dialekt), s. 339, Russkij Jazyk, Moskwa 1990

 15. Baranowicz Jan, Strzały na grobli, s. 297, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1981

 16. Bartosz Adam, Amen Roma/Jame Roma, My Romowie, s. 47, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2008

 17. Bartosz Adam, Borek Piotr, Gryszkiewicz Bogusław, Romowie w Polsce i w Europie, od dyskryminacji do tolerancji, s. 264, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2015

 18. Bartosz Adam, Cyganie, Historia i Kultura – przewodnik po wystawie, s. 19, Kulturalne Stowarzyszenie Romów w Tarnowie, Tarnów 1993

 19. Bartosz Adam, Gancarz Natalia, Tarnowscy Romowie. Półwiecze osiedlenia – pięćdziesięciolecie Stowarzyszenia, s. 135, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2014

 20. Bartosz Adam, Katalog zbiorów cyganologicznych Muzeum Okręgowego w Tarnowie, s. 104, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2007

 21. Bartosz Adam, Nie bój się Cygana, s. , Pogranicze, Sejny 2004, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 22. Bartosz Adam, Nie bój się Cygana, s. 206, Pogranicze, Sejny 1994

 23. Bartosz Adam, Poznajemy historię Romów, s. 20, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania

 24. Bartosz Adam, Propozycja zapisu języka Romani - „Pisownia sulejowska“, s. 26, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2012

 25. Bartosz Adam, red., Polska egzotyka w polskich muzeach, s. 266, Muzeum Okręgowe w Tarnowie/Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, Tarnów 2000

 26. Bartosz Adam, red., Stanęły Wozy Kolorowe, s. 46, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 1996

 27. Bartosz Adam, Roma-Cyganie, Wystawa-Katalog, s. (nienumerowane), Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Tarnów 1992

 28. Bartosz Adam, Romowie w Polsce, kalendarium 1401-2012 , s. (nienumerowane), Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2012

 29. Bartosz Adam, Rroma – Gypsies, Przewodnik po wystawie, s. 64, Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Tarnów 1998

 30. Bauerdick Rolf, Cyganie. Spotkania z nielubianym narodem, s. 227, Terra incognita Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2015

 31. Bencur Maciej (pseud. Marcin Kukuczyn), Obrazki i nowele, s. 172, Wyd. A. T. Jezierski, Warszawa 1900

 32. Berescy Catalin, Celac Mariana, Ciobanu Oana, Manolache Cosmin, Locuirea şi sărăcia extremă czul Romilor, s. 147, Editura Universitară Ion Mincu, Bukareszt 2006

 33. Bešenyei Peter, Rómske ticho, s. 128, Don Bosco, Bratislava 2009

 34. Binek Jiŕí, Ďula Fako-Cikán (ilustracje Jaroslav Baumbruck), s. 211, Státní Nakladatelstvi, Dětské Knihy, Praha 1953

 35. Bloch Jules, Les Tsiganes, s. 128, Presses Universitaires de France, Paris 1969

 36. Block Martin, Zigeuner – ihr leben und ihre seele, s. 220, Bibliographisches Insitut AG., Leipzig 1936

 37. Bończuk Leszek., Papusza, czyli wolność tajemna, s. 27, ROLLAND, Gorzów Wielkopolski 1996

 38. Boučkova Tereza, Rok Koguta, s. 364, AFERA, Wrocław 2017, dedykacja autorki dla Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego

 39. Bruckner Pascal, Pariasi, s. 511, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1996

 40. Buckland Ray, Ingram Peter, Wróżby cygańskie, s.200, Świat Książki 2005

 41. Bukowski Krzysztof, Sterylizacja ludności romskiej 1943 – 1945 w Bydgoszczy, Dobiegniewie, Pile i Złotowie (zarys problemu), s. 34, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2012

 42. Bukowski Krzysztof, Wybrane zbrodnie nazistowskie popełnione przez okupanta hitlerowskiego na Romach w Polsce w okresie II Wojny Światowej w dokumentach Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie, s. 74, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania, circa 2008

 43. Caban Agnieszka (red.), Cygańska Fiesta, 9. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu, s. 17, Stowarzyszenie Filmowe CinéEuropa w Lublinie, Lublin 2008

 44. Caban Agnieszka, (red.), Z życia Romni, Tradycja a współczesna cywilizacja – rozmowy, s. 63, Radomskie Stowarzyszenie Romów Romano Waśt, Radom 2014

 45. Cartland Barbara, Cygański Urok, s. 183, AMBER 1994

 46. Cathkiewiczo Niko, Romane Droma. Gilia, s. 126, Glowna specjalizowana redakcja literatury mowami nacjonalnych mienszin Ukrainy, Kiew 2003

 47. Cauwelaert van Didier, Bilet w jedną stronę, s. 136, PIW, Warszawa 1999

 48. Čech Svatopluk, Cikánka, (ilustracje Adolf Kaspar), s. 33, Topičova Edice, Praha 1946

 49. Cervantes Saavedera de Miguel, Cyganeczka, s. 146, Polski Instytut Wydawniczy „Sfinks”, Gdańsk/Warszawa, brak daty wydania, circa 1930

 50. Cervantes Saavedera de Miguel, Zazdrosny Estremadurczyk, s. 168, Książka i Wiedza 1969

 51. Chałupczak Henryk, Browarek Tadeusz, Mniejszości Narodowe w Polsce 1918-1995, s. 323, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998

 52. Chmielewska Joanna, oprac., Opowieści z Wołoszy, Mołdawii i Siedmiogrodu (bajęda – Graf i Cygan), s. 189, Nasza Księgarnia, Kraków 1987

 53. Cioabă Mihai Lumniţa, Kelso Michelle, Ioanid Radu, Tragedia Romilor Deportaţi in Transnistria 1942-1945, s. 491, POLIROM, Iaşi 2009

 54. Cortiade Marcel, Romani fonetika thaj lekhipa, s. 104, NIO „Pobjeda”. Titograd 1986

 55. Courthiade Marcel, Alfabet odpowiedni dla języka cygańskiego oparty na naukowych podstawach – o pisowni języka rromani, s. 67, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2012

 56. Cubranović Andrija, Cyganka, Gundulic Ivan, Dubravka, s. 142, Dom Książki Polskiej SA, Warszawa 1935

 57. Cyrano Andrzej, Me som gadzio, moje spotkania z Cyganami, s. 216, Legnicka Biblioteka Publiczna, Legnica-Wrocław 2009

 58. Czacki Tadeusz, Rozprawki, s. 64, Galicyjska Księgarnia i Antykwarnia, Oświęcim 1992

 59. Czekaj Tadeusz, Kwiatkowski Roman, Zagłada Romów europejskich, s. 17, Romski Instytut Historyczny, Urząd Miasta Łódź, Oświęcim 2004

 60. Czernigiewicz Zofia, Ich małe królestwa (rozdział Cygan), s. 151, Nasza Księgarnia, Warszawa 1969

 61. Czureja Deki Miklosz, Potępienie Miklosza czyli tajemnice Króla Czardasza, s. 279, Fundacja Bahtałe Roma, Poznań 2009, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 62. Danbakli Marielle (red.), On Gypsies: Texts issued by International Institutions, s. 211, Centre de Recherches Tsiganes CRDP Midi-Pyrénées, Toulouse Cedex 1994

 63. Danielová Helena (red.), Sbírky Muzea romské kultury, Textil, Šperk (příůstky 1991 - 2006), s.164, Muzeum Romské Kultury, Praha 2007

 64. Daniłowicz Ignacy, O Cyganach wiadomość historyczna, s.69, egzemplarz numerowany 12/50 (autograf Andrzeja Mirgi), Galicyjska Księgarnia i Antykwarnia, Oświęcim 1993

 65. Demeter S. R., Demeter S. P., Cygansko-Russkij Słowar, s. 200, Gos. Izd-Bo Innostrannych i Nacjonalnych Słowariej, Moskwa 1938

 66. Dębicki Edward, Ptak umarłych, s. 232, Biblioteka Narodowa, Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs – Papuszy w Gorzowie Wlkp., Warszawa 2004, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 67. Dębicki Edward, Teł nango bolipen, Pod gołym niebem, s. 47, Wydawnictwo Promocyjne Albatros, Szczecin 1993, dedykacja autora.

 68. Djurić Rajko, The Phonological system og Rromani and its alphabet in ligth of etymological studies, s. 100, Centre of Balkanic Studies INALCO, Paris 2009

 69. Djurić Rajko, Zigeuner, Ein Volk aus Feuer und Wind, s. 130, Rheingauer Verlagsgesellschaft, Eltville am Rhein 1980

 70. Djurić Rajko,Tomaśewić Nebojśa-Bato, Cigani Sveta, s. 288, Jugoslavenska Revija, Beograd 1988

 71. Długoborski Wacław (red.), 50-lecie zagłady Romów, Oświęcim 1994

 72. Dobrzyńska Dorota, Grzymała-Kazłowski Andrzej, Dobre praktyki w projektach realizowanych w ramach poddziałania 1.3.1 PO KL – Projekty na rzecz społeczności romskiej, s. 121, Władza Wdrażająca Programy Europejskie, Warszawa 2014

 73. Dohmann Albrecht, Jacques Callot – Radierungen, s. 47, Verlag Der Kunst Dresden, Dresden 1960

 74. Dombrowskij J., Ciganskaja tema w russkoj literature, [w:] Woprosy Literatury Nr 12/1983, Sojuz pisatieliej SSSR i Instytuta mirowoj literatury imieni A. M. Gorkowo Akademii Nauk SSSR, Moskwa 1983

 75. Dróżdż-Balkowska Monika (red.), Romowie dzieci świata. Niecodzienny poradnik dla nauczycieli, s. 133, Fundacja Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2012

 76. Druc E., Gessler A., (red.), Ckazki i Pesni Rożdiennyje w Dorogie – Cygansij Folklor, s. 512 Izdatielstwo „Nauka“, Moskwa 1985

 77. Drużyńska Jolanta, Ostatni tabor. Jak władza ludowa zakazała Cyganom wędrowania, s. 236, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2015

 78. Dudra Stefan, Pochylny Piotr (red.), Romowie, Przegląd Narodowościowy nr 3/2014, s. 218, Oficyna Wydawnicza Uniwersytety Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014

 79. Dziewiż-Przychodzeń Anna (red.), Kultura romska w pigułce. Poradnik dla osób pracujących ze społecznością romską, s. 86, Karolina Kwiatkowska Organizowanie Kursów i Szkoleń, Radom 2013

 80. Eder Maciej, Bibliografia zawartości „Literatury Ludowej“ za lata 1981 – 2002, s. 128, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 200

 81. Eliade Mircea, Sacrum, mit, historia, Warszawa 1990

 82. Erdész Sándor, Futaky Ruth (red.), Zigeunermärchen aus Ungarn. Die Volkserzählungen des Lajos Ámi, s. 327, Bechtermünz Verlag, Augsbur 1998

 83. Eriksson Ann, Melker Taikon Ramona, Mari-Claude – Jekh řomaní šej, s. 69, ERG, Huddinge 2010

 84. European Roma Rights Center, Granice Solidarności-Romowie w Polsce po roku 1989, s. 228, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa 2003

 85. European Roma Rights Center, Stigmata-Segregated Schooling of Roma in Central and Eastern Europe, s. 119, ERRC, Budapest 2004

 86. European Roma Rights Center, The Limits od Solidarity-Roma in Poland After 1989, s. 218, ERRC, Budapest 2002

 87. European Roma Rights Center, Time of the Skinheads, Denial and Exclusion of Roma in Slovakia, s. 86, ERRC, Budapest 1997

 88. Fedič Vasil, Východoslovenskí Rómovia a II. Svetová Vojna, Svadectvá pamätníkov, s. 104, REDOS, Humenne 2001

 89. Ficowska-Łuszczek Magdalena, Powrót Wielkiej Wróżki, s. 71, Agencja Wydawnicza „Egros“, Warszawa

 90. Ficowski Jerzy, Cyganie na polskich drogach, s. 427, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986

 91. Ficowski Jerzy, Cyganie na polskich drogach, s. 550, Nisza, Warszawa 2013

 92. Ficowski Jerzy, Cyganie Polscy. Szkice historyczno-obyczajowe, s.264, PIW 1953

 93. Ficowski Jerzy, Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, s. 300, INTERPRESS, Warszawa 1989, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 94. Ficowski Jerzy, Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, s.390, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1965

 95. Ficowski Jerzy, Demony cudzego strachu, s. 263, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1986, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 96. Ficowski Jerzy, Demony Cudzego Strachu, s. 431, Nisza, Warszawa 2013

 97. Ficowski Jerzy, Gałązka z Drzewa Słońca, s. 192, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1989

 98. Ficowski Jerzy, Gałązka z Drzewa Słońca, s. 277, Pogranicze, Sejny 1998

 99. Ficowski Jerzy, Pod berłem króla pikowego, sekrety cygańskich wróżb, s. 166, Iskry , Warszawa 1990, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 100. Ficowski Jerzy, Wiersze wybrane, (m.in. tłumaczenia poezji Bronisławy Wajs-Papuszy), s. 212, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1956

 101. Fings Karola, Heuss Herbert, Sparing Frank, Szintik és romák a náci rendszer idején. A „fajelméletől” a lágerekig, s. 120, Centre de Recherches Tsiganes, PONT Kiadó, Budapest 2001

 102. Fings Karola, Heuss Herbert, Sparing Frank, Szintik és romák a náci rendszer idején. A „fajelméletről” a lágerekig, s. 123, PONT, Budapest 2001

 103. Fraser Angus, Dzieje Cyganów, s. 280, PIW, Warszawa 2001

 104. Fredro Aleksander, Cygan i Baba, s. (nienumerowane), KAW, Wrocław 1986

 105. Gafurow Bobodżan, Dzieje i kultura ludów Azjii Centralnej, s. 692, PWN Warszawa 1978

 106. Gancarz Natalia, Mietek na wojnie, s. 61, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2013

 107. Gasparikowa Viera, Słoneczny Koń, bajki słowackie (bajki – Cygan-adwokatem oraz Co to jest cygaństwo), s. 179, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1981

 108. Geneuil Guy-Pierre, Le Narvalo, s. 413, Editions Jean-Claude Lattes, Paris 1987

 109. Geremek Bronisław, Świat opery żebraczej: obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach europejskich XV-XVII wieku, Warszawa 1989

 110. Gerlich Grzegorz Marian, Pozostaniemy Romami... Roman Kwiatkowski, Józef Jochymczyk, Adolf Szmyt, s. 78, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2002

 111. Gerlich Grzegorz Marian, Romowie. Przekraczanie granic własnego świata, s. 118, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2001

 112. Gierała Zenon (red.), Paramisi Romane-Baśnie Romskie, s. 47, Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt“, Radom 2011

 113. Gierała Zenon, Cygańskie srebro, s.128, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 1991

 114. Gierliński „Parno” Karol, Mamiori, s. 8, Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs – Papuszy w Gorzowie Wlkp., Wojewódzka i Miejska Bibliotek Publiczna w Gorzowie, wydawnictwo okazjonalne egz. Nr 13, Gorzów Wlkp. 2000

 115. Gierliński Parno Karol, Marek Rudowski-ilustracje, Profesje Romskie, s. (nienumerowane), Fundacja Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2012

 116. Gierliński Parno Karol, Meteory (ilustracje Krystyna Jóźwiak-Gierlińska), s. 99, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2007

 117. Gierliński Parno Karol, Miri Szkoła, Romano Elementaro (dialekt Polska Roma), s. 79, Miasto Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wlkp. 2007, dedykacja autora dla Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego

 118. Gierliński Parno Karol, Miri Szkoła, Romano Elementaro (dialekt Romów Karpackich), s. 100, Miasto Kostrzyń nad Odrą, Kostrzyń nad Odrą 2008, dedykacja autora dla Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego

 119. Gierliński Parno Karol, Róża pustyni, Biblioteka Romska, s. 48, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2012

 120. Gierliński Parno Karol, Xaratuno Thuv, Odległy Dym, s. 37, Wydawnictwo NICE, Bydgoszcz 2001, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 121. Gierliński Parno Karol, Xaratuno Thuw – Odległy dym – Rauch in der Ferne, s. 36, Wydawnictwo Bibliofilskie, Frankfurt/Oder 2004

 122. Gierliński Parno Karol, Zawody, profesje romskie, s. 24, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania

 123. Gila de Vania-Kochanowski Jan, Mówmy po romsku, Historia, kultura i język narodu romskiego, s. 250, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2003, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 124. Głowacki Grafo Edward, Cygańska Miłość, s. 169, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1995

 125. Godlová Erika, Paĺová Jana (red.), Kaj phirel e voďi-Cestou duše-The souls jorurney, s. 80, ŠVK, Prešov 2015

 126. Gores Joe, 32 Cadillaki, s. 400, AMBER, Warszawa 1995

 127. Gorki Maksym, Legendy i opowiadania (Makar Czudra), s. 62, PIW, Warszawa 1974

 128. Górska Halina, Chłopcy z ulic miasta (rozdział – Cygan), s. 88, Gebthner i Wolff, Warszawa 1934

 129. Grabowski Adam (red.), Przewodnik po cmentarzu na Bródnie w Warszawie, s. 64, Rada Prymasowska Budowy Kościołów Warszawy, Warszawa 1977

 130. Grąbczewski Wiktoryn, Diabeł Polski w Rzeźbie i Legendzie, s. 177, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1990

 131. Grzegorzek Jerzy Norbert, Romowie – kulturowe postrzeganie innych etnicznie, Mniejszość romska na Pomorzu Zachodnim. Problem identyfikacji w społeczeństwie większościowym, s. 40, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2011

 132. Grzymała-Kazłowski Andrzej, Cyganie, Romowie Znikający Świat, s. 88, Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt”, Radom 2014

 133. Grzymała-Kazłowski Andrzej, Kolekcja Muzeum Kultury Romów w Warszawie, [w]: Pe drom baro…, Na wielkiej drodze, od Cyganów do Romów, s.112, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2017

 134. Grzymała-Kazłowski, Romowie w Bydgoszczy [w:] Czas na zmiany „kulinarne”. Ciro pe sasto haben, s. 28, Stowarzyszenia Romów w Bydgoszczy „Romano Dzipen”, Bydgoszcz, brak daty publikacji, circa 2013

 135. Günter Wolfgang, Sinti und Roma im KZ Bergen-Belsen, s. 163, SOAK GmbH, Hannover 2000

 136. Harold, Król cyganów czyli Skrzypce Edeleńskie, s. 64, Wyd. Edward Feitzinger, Cieszyn 1900

 137. Heinschink Mozes, Krasa Daniel, Romani für Wort, s. 192, Reise Know-Hov Verlag, Bielefield 2010

 138. Heizer Antal (red.), Measures taken by the state to promote the social integrations of Roma living in Hungary, s. 130 (równolegle wersja francuskojęzyczna), Zenith RT Egyetemi Nyomada, Budapest 2000

 139. Helfer Janusz, Cyganie-Romowie, Zapomniane obrazy, s. 174, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2005, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 140. Hill Eric O Rukun zal and-i skóla, s. (nienumerowane), Tien Wah Press (Pte) Ltd., Singapore 1994

 141. Hodáčová Lilly, Ondřejka (fotografie – Josef Müller), s. 86, Státní Nakladatelstvi, Dětské Knihy, Praha 1966

 142. Holdosi Józef, Królewskie Węże, s. 261, seria KIK, PIW, Warszawa 1989

 143. Horváthová Jana, Základní informace o dějinách a kultuře Romů, s. 52, MŠMT, miejsce wydania nieznane 1997,

 144. Hrabal Bohumil, Perełki na dnie (Cygańska romanca), s. 162, Agora SA, Warszawa 2011

 145. Hübschmannová Milena, Hin man ajsi čhaj, so... Romské Hádanky, s. 144, Nakladatelství Fortuna, Praha 2003

 146. Hůlka Rudolf, Fotografie Rómov z Podkarpatskej Rusi zo začiatku 20. storočia, s. 23, Krajské Centrum Pre Rómske Otázky - Národní Knihovna Čéské Republiky - Slovanská Knihovna, Praha-Prešov 2015

 147. Iszkiewicz Lasio Władysław, Księga Romska, Autobiografia. Prawo. Słownik., s. 160, Fundacja Bahtałe Roma, Poznań 2013

 148. Jakimik Elżbieta Janina, Gierliński Parno Karol, Sinti w Polsce, s. 34, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2011

 149. Jakimowicz Andrzej, Sztuka Indii, s. 246, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967

 150. Jaśkowiak Izabela, Lechowski Paweł, Rozmówki romskie, Romane wakeribena, s. 72, Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos, Kraków 2008, dedykacja P. Lechowskiego dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 151. Jaw Dikh, katalog wystawy poplenerowej, s. 48. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS/Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Czarna Góra 2012

 152. Ješina Josef, Romani Ćib ćili Jazyk Cikansky, s. 212, Fr. A. Urbanek, Praha 1882

 153. Jonáš Josef, Zentrich A. Josef, Poradnik zdrowia medycyny ludowej. Recepty różnych narodów (rozdział: Przepisy Cyganów europejskich), s. 133, Agencja Wydawnicza COMES Lidia i Andrzej Skrażyńscy, Warszawa 1994

 154. Jovanović Zoran, Dali znaś romski? Dźianes rromane? Do You Speak Romany? Sepsko-romsko-engelski razgovornik, s. 160, Nova, Beograd 2000

 155. Kaczyńska Danuta, Wiśniewska Maria, Królestwo Hansa Franka, s. 92, Wydawnictwo MON, Warszawa 1964

 156. Kamiński Tadeusz, Zagubiony w lesie, s. 100, wydawca nieznany, Bytom 2001

 157. Kapełuś Helena, Krzyżanowski Julian (red.), Dzieje Folklorystyki Polskiej 1864 – 1918, s. 666, IBL PAN, PWN, Warszawa 1982

 158. Kapralski Sławomir, Naród z popiołów. Pamięć zagłady a tożsamość Romów, s. 467, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012

 159. Kazimierczuk Zdzisław, Pożegnanie taboru, s.176, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1968, dedykacja (z dnia 21 XI 1968 r.) autora dla niewymienionego z nazwiska redaktora „Przekroju”

 160. Kiersnowski Ryszard, Niedźwiedzie i ludzie w dawnych czasach i nowszych czasach, s. 471, PIW, Warszawa 1990

 161. Kiveliö Tiina, Mahdavi Caroline, Westerling-Kalla Johan, Romano Zor! Romsk Kraft! En inspirationsbok om wägar till utbildning och arbete, s. 100, Länsstyrelsen i Stocholms 2011

 162. Klich Edward, Cygańszczyzna w „Chacie za wsią“ Kraszewskiego, s. 52, Warszawa 1931, dedykacja autora dla Henryka (nieczytelne)

 163. Kniaźnin Franciszek Dionizy, Cyganie w: Dzieła Franciszka Dyonizego Kniaznina. T. 5, s. 230, wyd. F. S. Dmochowski, Warszawa 1828

 164. Kołodziejczyk Anna, Zawierciańscy Romowie wczoraj i dziś, s. 53, MOPS w Zawierciu, Zawiercie 2011

 165. Kołodziejski Lucjan, Są częścią naszej historii. Romowie w Gminie Borzęcin, s. 11, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie, Brzesko, brak daty publikacji, circa 2012

 166. Kondusza Wojciech, Legniccy Romowie, s. 7, Stowarzyszenie Romów w Legnicy/Legnicka Biblioteka Publiczna, Legnica 2006

 167. Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985

 168. Koptová Anna, Koptová Martina, Slovensko-rómsky, rómsko-slovenský slovník, s. 814, Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj, Košice 2011

 169. Korzeniewska Katarzyna, Tarkowska Elżbieta (red.), Lata tłuste, lata chude... Spojrzenie na biedę w społecznościach lokalnych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002

 170. Korzeniowski Jerzy, Cyganie – dramat w pięciu aktach w: Dzieła Tom IX, s. 472, Wyd. S. Lewental, Warszawa 1873

 171. Koudelka Josef, Josef Koudelka, s. (nienumerowane), Thames & Hudson Photofile, London 2007

 172. Kowalczyk August, Refren kolczastego drutu – trylogia prawdziwa, s. 288, Videograf II i August Kowalczyk, Pelplin 2012

 173. Kowarska J. Agnieszka, Sterotyp czy tradycja? O etosie wędrowcy i wartościowaniu u polskich Romów, s. 58, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2010

 174. Kowarska J. Agnieszka, Szkice o tańcach romskich, s. 50, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2003

 175. Kraszewski Józef Ignacy, Chata za wsią, s. 309, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1989

 176. Kraszewski Józef Ignacy, Czarna Perełka, s. 163, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1986

 177. Kraszewskij Ignacy Józef, Hata za siełom (w języku ukraińskim), s.315, Wydawnictwo Hudożnoj Literatury „Dnipro“, Kijw 1967

 178. Krausnick Michail (red.), Da wolten wir frei sein! Eine Sinti-Familie erzählt, s.178, Beltz & Gelberg, Weinheim und Basel 1993

 179. Krausnick Michail (red.), Eine Sinti Famile Erzählt. Da Wollten wir Frei Sein!, s. 178, Beltz & Gelberg, Weinheim, brak daty wydania - circa 1993

 180. Krzyżanowski Piotr, Pytlak Grażyna, Bończuk Leszek, Cyganie Mity i Fakty, s. 190, Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs – Papuszy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski 2002, dedykacja Leszka Bończuka dla Ministra KiDN Waldemara Dąbrowskiego

 181. Kurnatowski Jerzy Ludwik, Branka Cyganów, s. 204, „Rój” Warszawa 1931

 182. Kurtiàde Marcel, Rromano startorro, s. 91, „Svjetlost” Sarajevo 1990

 183. Kuźniak Angelika, Papuša, s. 168, Vydawateĺstvo Absynt, Krásno nad Kysucou, 2016

 184. Kuźniak Angelika, Papusza, s. 200, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013, dedykacja autorki dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 185. Kwadrans Łukasz, Cygański karnawał widziany oczami Roma i gadzia. Socjologiczne rozważania na temat cygańskiej ludyczności, [w:] Grad Jan, Mamzer Hanna (red.), Ludyczny wymiar kultury, s. 106, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2004

 186. Kwadrans Łukasz, Education of the Roma in the Czech Republic, Poland and Slovakia – gap cofrontation between expetations and reality – comparative research, s. 331, Fundacja Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2011

 187. Kwiatkowska Marianna (red.), Historia Polskakry, s. 39, Organizowanie Kursów i Szkoleń Karolina Kwiatkowska, Radom 2012

 188. Kwiatkowska Marianna (red.), Mirosława Caban-ilustracje, Malowanki Romskie, s. (nienumerowane), Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt“, Radom 2011

 189. Kwiatkowska Marianna (red.), Rom Fabian, s. 23, Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt“, Radom 2013

 190. Kwiecińska Magdalena, Szewczyk Monika, Prosto z garnka, s. 164, Fundacja Fobra Wola, Kraków 2017

 191. Kwiek Izolda, Gorzka Miłość, Biblioteka Romska, s. 72, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2011

 192. Kwiek Izolda, Powrót do przeszłości, s. (nienumerowane), Kulturalne Stowarzyszenie Romów w Tarnowie, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 1997

 193. Kwiek Izolda, Tabor Izoldy, Antologia poezji Izoldy Kwiek, s. 84, Śląskie Media Sp. z o.o., Ruda Śląska 2009, , Tarnów 2011, dedykacja autorki dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 194. Lacková Elena, Balvín Jaroslav, Holocaust Romů v povídkách Eleny Lackové, s. 126, Nakladatelství Fortuna, Praha 2001

 195. Lakatos Menyhart., Krajobraz widziany przez dym, Warszawa 1979

 196. Lawrence H. D., Dziewica i Cygan, s. 143, Oficyna Wydawnicza 4K, Bytom 1990

 197. Lawrence H. D., Dziewica i Cygan, s. 333, Wydawnictwo ALFA, Warszawa 1993

 198. Leroux Gaston, Rouletabille u Cyganów, s. 258, Wydawnictwo „Panteon“, Kraków-Warszawa, brak daty wydania, circa 1930

 199. Lewy Guenter, The Nazi Persecution of the Gypsies, s. 306, Oxford University Press 2000

 200. Liegeois Jean-Pierre, Gypsies an Illustrated History, s. 192, SAQI Books, London 2005

 201. Lorca Federico Garcia, Romancero cygańskie, s. 175, Wydawnictwo „Mitel”, Gdynia 1992

 202. Lorca Federico Garcia, Wybór wierszy, s. 84, Czytelnik, Warszawa 1950

 203. Lorenz W. Günter, Federico Garcia Lorca, s. 250, PIW, Warszawa 1963

 204. Lubart-Krzysica Jacek (red.), Smyczkiem i słowem, s. 96, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2010

 205. Łastik Salomon, Trudne dzieci (rozdział – Dzieci cygańskie), s.364, Czytelnik, Warszawa 1965

 206. Łatnik Grigorij, Ciganskije Czari, Zbirka hudożnih tworiw dlia ditiej i junactwa, s. 278, DP Cpecjalizowanie widawnictwo literaturi mowami nacjonalnych mienszin Ukraini „ETNOS“, Kijów 2004

 207. Łuczak Andrzej, Sytuacja ludności romskiej na Ziemi Lubuskiej w XX w., s. 54, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2013

 208. Machul-Telus Beata (red.), Romowie, s. 264, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2019

 209. Makarczyński Tadeusz, Cyganie wachtmeistra Schultza, s. 124, PIW, Warszawa 1977

 210. Makowska-Cieleń Anna (red.), Sytuacja społeczno-prawna Romów w środkowowschodniej Europie, s. 67, Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs – Papuszy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski 1996

 211. Mann B. Arne, Romsky dejopis, s. 57, Kalligram, Bratislava 2000

 212. Marusciakova Elena, Popov Vesselin, Gypsies/Roma in Times Past and Present. Photo-book (wydawnictwo w języku angielskim i bułgarskim), s. 191, Litavra Publishing House, Sofia 2000

 213. Matura Karel, Bandy ,Přiběhy Podkarpatoruského Cikáněte, s. 80, KMEN, Praha 1937

 214. May Carol, Królowa Cyganów, s. 192, Małopolska Oficyna Wydawnicza KORONA, Kraków, brak daty wydania, circa 1992

 215. Merimee Prosper, Carmen, Czyśćcowe dusze, Tamango, s. 156, Wyd. M. Arct, Warszawa, brak daty wydania, circa 1925

 216. Milarczyk Ewa, Wędrowcy po bezkresie wieków, Cyganie (Romowie) w Azji i Europie, (opracowanie towarzyszące wystawie w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie), s. 26, MaiP w Warszawie, Warszawa 1999

 217. Milczarczyk Ewa, Wędrowcy po bezkresie wieków. Cyganie (Romowie) w Azji i Europie, s. 26, album towarzyszył wystawie pod tym samym tytułem w Galerii Azjatyckiej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Warszawa 1999

 218. Milewski Jacek (red.), Przyjazna szkoła, edukacja dla Romów - raport z konferencji, s. 40, Stowarzyszenie Integracja, Suwałki 2004

 219. Milewski Jacek (red.), Romowie bliskie spotkania, s. 85, Stowarzyszenie Integracja, Suwałki 2003

 220. Milewski Jacek, Chyba za nami nie traficie, s. 269, WAB, Warszawa 2013

 221. Milewski Jacek, Dym się rozwiewa, s. 259, Zysk i S-ka, Poznań 2008, dedykacja autora dla Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego

 222. Milewski Jacek, Romowie są wśród nas, s. 38, Stowarzyszenie INTEGRACJA, Suwałki 2001

 223. Mirga Andrzej, Gheorghe Nicolae, Romowie w XXI wieku. Studium polityczne, s.79, TaiWPN Universitas, Kraków 1998

 224. Mirga Andrzej, Mróz Lech, Cyganie – odmienność i nietolerancja, s. 354, PWN, Warszawa 1994

 225. Mirga Jan, Baba Jaga, s. (brak informacji, circa 120), Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harangos“, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Kraków 2010

 226. Mirga Jan, Baśnie Cygańskie-Romane Paramisia, s. 65, Polska Akcja Humanitarna/Wydawnictwo TEXT, Kraków 2007, autograf autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 227. Mirga Jan, Kto nas ocali, Biblioteka Romska, s. 2007, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2006, autograf autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 228. Mirga Jan, Słownik Romsko-Polski, s.196, Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos/Muzeum Okręgowe w Tarnowie, (miejsce wydania nie podane), 2009

 229. Mirga Jan, Wędrowny dom (ilustracje: Małgorzata Mirga-Tas), s. 48, Fundacja Sztuki JAW DIKH, Czarna Góra 2016

 230. Mirga Teresa, Wiersze i pieśni, Biblioteka Romska, s. 84, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2006

 231. Mirga-Kruszelnicka Anna, Acuña C. Esteban, Trojański Piotr (red.), Education for Remembrance of the Roma Genocide, s. 224, LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2015

 232. Mirga-Wójtowicz Elżbieta, Śliwka Magdalena (red.), Przyszłość Romów w Polsce, s. 46, Instytut Obywatelski, Warszawa 2011

 233. Mitrović Aleksandra, Derić Vladimir, Rakić-Vodeinelić Vesna, The Roma in Serbia, s.132, Centre for Anti-War Action, Insitute for Criminological and Sociological Research, Belgrade 1998

 234. Mode Heinz, Wölffling Siegfried, Zigeuner – Der Weg Eines Volkes In Deutschland, s. 214, Koehler & Amelang, Leipzig, brak daty wydania, circa 1990

 235. Mrozowska Dagmara, Zagłada. Tragedia Romów w XX w., s. 28, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania, circa 2013

 236. Mróz Lech, Cyganie, s.279, Książka i Wiedza, Warszawa 1979

 237. Mróz Lech, Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczypospolitej XV-XVIII, s. 537, Wyd. DiG. Warszawa 2001

 238. Mróz Lech, Geneza Cyganów i ich kultury, Warszawa 1992

 239. Müller Friedrich, Beiträge zur Kenntniss der Rom-Sprache, t. II, s. 18, (broszura składa się z dwóch nieidentycznych egzemplarzy), In Commission bei Karl Gerold`s Sohn, Buchhändler der Kais, Akademie der Wissenschaften, Vien 1872

 240. Nečas Ctibor, Historický Kalendář – Dějiny českých Romů v datech, s. 123, Vydavatelství Univ Perzity Palackého, Olomouc 1997

 241. Nečas Ctibor, Historický Kalendář, Dějiny českých Romů v datech, s. 124, Vydavatelsví Univerzity Palackého, Olomouc 1997

 242. Nečas Ctibor, Ma bisteren – Nezapomeňme. Historie cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu, s. 68, Muzeum romské kultury v Brné, Praha 1997

 243. Nečas Ctibor, Romové v České republice včera a dnes, s. 129, Vydavatelsví Univerzity Palackého, Olomouc 1997

 244. Niewiara Aleksandra, Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI-XIX wieku, s. 234, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000

 245. Nijakowski Lech (red.), W poszukiwaniu Ładu Wielokulturowego, Mniejszości narodowe w Polsce a wyzwania integracji europejskiej, s.141, Interdyscyplinarne Koło Nauk o Społeczeństwie i Kulturze Przy Zakładzie Socjologii Ogólnej Instytutu Socjologii UW, Warszawa 2001

 246. Nijakowski M. Lech, Łodziński Sławomir (red.), Mniejszości Narodowe i Etniczne w Polsce – Informator 2003, s. 278, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003

 247. Nowicka Ewa (red.), U nas dole i niedole – sytuacja Romów w Polsce s. 158, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 1999

 248. Nowicka Ewa, Witkowski Maciej, Dlaczego swój? Dlaczego obcy? Mniejszość romska we współczesnej Polsce, s. 212, NOMOS, Kraków 2019

 249. Ostałowska Lidia, Cygan to Cygan, s. 176, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012 (Wydanie II rozszerzone)

 250. Ostałowska Lidia, Cygan to Cygan, s. 229, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Warszawa 2000, dedykacja autorki dla Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego

 251. Osvald Karel, Dávné vzpomínky, Marnost nad marnost, ale jak krásná…, s. 82, Šimon Ryšavý nakladatelství, Brno 2010

 252. Özcan Gazi (red.), Norvegiska romá – norske sigøynere Ett folk – mange stemmer, s. 117, Interkulturelt museum, Oslo 2015

 253. Paleczny Tadeusz, Socjologiczne refleksje na temat polskich Romów, s. 70, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2003

 254. Pankok Oto, Zigeuner mit einer Einleitung von Rudolf Schröder, s. 160, Drei Eulen Verlag, Düsseldorf 1947

 255. Papusza Poétesse Tsigane et Polonaise, Étiudes Tsiganes, Nr 48 & 49, Paris 2013

 256. Papusza, Bronisława Wajs, (4 wiersze) w: Kartki wyobraźni (wiersze poetów ziemi lubuskiej), Lubuskie Towarzystwo Kultury, Zielona Góra 1959

 257. Papusza, Bronisława Wajs, Lesie Ojcze Mój, s. 91, Czytelnik, Warszawa 1990

 258. Papusza, Bronisława Wajs, Lesie Ojcze Mój, s. 93, Nisza, Warszawa 2013

 259. Papusza, Bronisława Wajs, Pieśni Papuszy, s. 176, Ossolineum, Wrocław 1956

 260. Pawłowski Albert, Cyganie – studia nad przestępczością, s. 235, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 1973

 261. Piasecka Wioletta, Mała Cyganeczka, s. 56, Wydawnictwo Baśniowe Krystyna Kielich, Elbląg 2014, dedykacja autorki dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 262. Pobożniak Tadeusz, Cyganie, s. 45, PAN o/Kraków, Nauka dla Wszystkich Nr 176, 1972

 263. Pobożniak Tadeusz, Grammar of the Lovari Dialect, s. 78, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1964, introligatorsko oprawiony, bezdebitowy reprint, circa 1980

 264. Pochodzenie, Historia, Holocaust i Światopogląd Romów, s. 18, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2004

 265. Podolinská Tatiana, Hrustič Tomáš, Boh medzi bariérami. Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou, s.174, Et SAV, Bratislava 2010

 266. Pohl Josef, Na cikánské stezce (ilustracje Zdena Krajčová), s. 168, ALBATROS, Praha 1981

 267. Polakowski Andrzej, Pożegnanie taboru, fotografie 1967, s. 116, Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”, Lublin 2007

 268. Pons Emanuelle, Tiganii din Romania, o minoritate in tranzitie, s. 158, AltFel Compania, Bukaresti 1999

 269. Posmysz Zofia, Pasażerka, s. 174, Czytelnik, Warszawa 1971

 270. Pożegnanie taboru w fotografiach Andrzeja Polakowskiego z lat 1966 – 1967, katalog towarzyszący wystawie, s. 16, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2017

 271. Przyborowski Walery, Bitwa pod Raszynem – powieść historyczna dla młodzieży z 6-ma rycinami K. Gorskiego, s. 168, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1939

 272. Puszkin C. Aleksander, Cygany, s. 56, Gosudarstwiennoje izdatelstwo chudożestwiennoj literatury, Moskwa 1957

 273. Ramírez-Heredia Juan de Dios (red.), The Gipsy People. A guide for journalists, s. 47, Instituto Romanó de Servicios Sociales y Culturales, Barcelona 1998

 274. Reuttówna Marja, W cygańskim obozie (ilustracje W. Stanisławska), s. 81, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań, brak daty wydania, circa 1930

 275. Rinderknecht Karl, Zigeuner, geheimnisvolle Nomaden, s. 160, Mondo-Verlag AG, Lausanne 1973

 276. Roj Katarzyna, Synowiec Joanna (red.), Tajsa, s. 400, BWA w Tarnowie, Tarnów 2014

 277. Romanov Manuś, 17 Purane Rromane Gila, Andar-I Balgaria, s. (nienumerowane), Wydawca nieznany, Tarnuv 1990

 278. Romove ve fotografii Evy Davidove, s. (nienumerowane), Fortuna, Praha 2001

 279. Romowie w Sztuce, Katalog wystawy, s. (nienumerowane), Villa Decjusza, Kraków 2012

 280. Roosendal Frank, Moving people. People who move me... Ludzie w ruchu, którzy mnie poruszają, s. 83, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2011

 281. Rose Romani, The National Socialist Genocide of The Sinti and Roma, s. 324, Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg 2003

 282. Rose Romani, Zagłada Romów i Sinti, katalog stałej wystawy w Państwowym Muzeum w Oświęcimiu, s. 324, Edycja Polska, Stowarzyszenie Romów w Polsce-Romski Insytut Historyczny, Oświęcim 2003

 283. Rozwadowski M. Jan, Wörterbuch des Zigeunerdialekts von Zakopane/Słownik Cyganów z Zakopanego, s. 91, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1936

 284. Różycka Małgorzata, Balkowski Janusz, Marek Rudowski-ilustracje, Romowie-Roma-Romanies, Historia w obrazkach, s. (nienumerowane), Fundacja Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2008

 285. Rydz Robert, Zemsta cygana (sic!), obraz sceniczny w trzech aktach ze śpiewami tańcami, s. 191, Nakładem Księgarni A. Cygulskiego w Poznaniu, Poznań 1929

 286. Sáez Javier, Giménez Sara, Praktyczny przewodnik dla służb policyjnych służący przeciwdziałaniu dyskryminacji społeczności romskiej, s. 46, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2016

 287. Sarnecka Elżbieta (red.), Kham znaczy słońce. Dziecięce rozmówki romsko-polskie, s. 48, Fundacja na Rzecz Kultury WALIZKA, Wydawnictwo Muchomor, Bydgoszcz, brak daty publikacji, circa 2015

 288. Sathkiewiczo Niko, Romane Droma, s. 126, Gołowna cpecjalizowana redakcija literaturi mowami nacjonalnych mienszin, Kijów 2003

 289. Schecter Jarret, Hermanovce – Four seasons with the Roma, s. (nienumerowane), Trolley Ltd, Italy, data publikacji nie podana, circa 2005

 290. Schwab Gert, Wupper Edgar, Zigeuner – portrat einer Randgruppe, s. 135, Verlag C. J. Bucher, Luzern und Franfurt/M 1975

 291. Sekera Josef, Děti z hliněné vesnice (ilustracje Bohumila Doleželová), s. 560, Československý spisovatel, Praha 1952

 292. Sekera Józef, Dzieci z glinianej wsi, wydanie pierwsze, s. 484, Czytelnik, Warszawa 1955

 293. Silverberg Robert, Czas trzeciego wiatru, s. 416, Amber, Warszawa 1998

 294. Simonides Dorota, Humor śląski – bery śmieszne i ucieszne, s. 298, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1978

 295. Smith N. Guy, Trzęsawisko, s. 156, Phantom Press International, Gdańsk 1991

 296. Smolderen Marini, Cygan – Cygańska gwiazda, s. 42, Klub Świata Komiksu, Warszawa 2001

 297. Smolderen Marini, Cygan – Syberia w ogniu, s. 36, Klub Świata Komiksu, Warszawa 2001

 298. Smoleń Kazimierz, Oświęcim 1940 – 1945, Przewodnik po Muzeum, s. 118, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983

 299. Šotolová Eva, Vzdělávání Romů, Druhé, rozšírené vydání, s. 84, GRADA Publishing, Praha 2001

 300. Stankiewicz Stahiro Stanisław, Romano drom, seria Biblioteka Romska s. 70, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2011

 301. Stankiewicz Stanisław (red.), Gila romane – Zbiorek pieśni romskich, s. 58, Rrom po drom, Białystok, brak daty wydania, circa 1995 r.

 302. Stankiewicz Stanisław (red.), Horoskop cygański, s. 29, Rrom Po Drom, Białystok 1992

 303. Stankiewicz Stanisław Stahiro, Historia Romengi /Tykni versja/, s. 56, Organizowanie Kursów i Szkoleń Karolina Kwiatkowska, Radom 2010

 304. Stankiewicz Stanisław Stahiro, Opheniben Devłorestyr, s. 48, Organizowanie Kursów i Szkoleń Karolina Kwiatkowska, Radom 2010

 305. Stankiewicz Stanisław, Uwagi dotyczące sytuacji Romów w jednoczącej się Europie, s. 26, Związek Romów Polskich, brak daty wydania

 306. Stankiewicz Stanisław, Wybitne postaci romskie, o Romach w dawnej Polsce, s. 32, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania, circa 2012

 307. Starkie Walter, Auf Zigeunerspuren. Von Magie und Musik, Spiel und Kult der Zigeuner in Geschichte und Gegenwart, s. 318, Carl Hanser Verlag, Monachium 1957

 308. Sulczewski Janusz (red.), Romowie wczoraj i dziś – promocja integracji społeczności romskiej w Żarach, s. 79, Żarska Spółdzielnia Socjalna, Żary 2012

 309. Szabolcs Szita, A cigányság a második világháború idején (1939-1945) Az üldöztetés tanintézeti feldolgozásához, s. 146, Velcscov Bt., Budapest 2002

 310. Szostak Wojciech, Administracja publiczna wobec Romów po 1989 roku, Sytuacja społeczno-polityczna Romów w Polsce po 1989 roku, s. 36, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania, circa 2010

 311. Szot-Radziszewska Elżbieta, Dokąd idziemy Cyganie? Kaj dzias ame, Romale?, s. 24, Muzeum Wsi Kieleckiej, Kielce 2001

 312. Szymańska Anna, Piszę, Czytam i rysuję. Ćśnav dav apre i malinav, s. 80, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2009

 313. Szyszlak Elżbieta i Tomasz (red.), Kwestia romska w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego, s. 251, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2013

 314. Szyszlak Elżbieta i Tomasz (red.), Kwestia romska w polityce państw i w stosunkach międzynarodowych, s. 209, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2012

 315. Szyszlak Tomasz (red.), Kwestia romska w polityce państw Europy Środkowej i Wschodniej, s. 282, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2011

 316. Technik Alfred, Tuláci večné krve (ilustracje Mila Doleželová), pierwsze wydanie, s. 234, Mlada Fronta ČSM, Praha 1956

 317. Tomaszewski Jerzy, Mniejszości Narodowe w Polsce XX wieku, s. 58, Editions Spotkania sp. z o.o., Warszawa 1991

 318. Tomaszewski Tomasz, Cyganie inni ludzie tacy jak my, s. 68, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Sopot 2001

 319. Trybusiewicz Janusz, Twarze ludzkiej kultury, s. 201, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1986

 320. Tuckermann Anja, Musha ein Sinti-Kind im Dritten Reich, s. 220, Ravensburger Buchwerlag, München 2005

 321. Tuwim Julian, Biblia cygańska i inne wiersze, wyd. drugie, s. 107, Wydawnictwo J. Mortkowicza, Warszawa 1935

 322. Tuwin Julian, Listy do przyjaciół-pisarzy (m.in. Bronisława Wajs Papusza, Dionizy Wajs i Jerzy Ficowski), s. 498, Czytelnik, Warszawa 1979

 323. Ventzel T. V., The Gypsy language, s. 104, „Nauka” Publishing House Central Departament of Oriental Literature, Moskwa 1983

 324. Viaggio Giorgio, Storia degli Zingari in Italia, s. 114, Centro Studi Zingari Anicia, Roma (Rzym) 1997

 325. Voŕíšková Marie, Zpivajici housle Cikánské Pohádky (ilustracje Mila Doleželová), s. 160, PRACE, Praha 1969

 326. Wanat Leon, Za murami Pawiaka, s. 518, Książka i Wiedza, Warszawa 1985

 327. Warginaire Ernestine, Lisette chez lez Tziganes, s. 32, Oeuvre Suisse des Lectures pour la Jeunesse, Zurich 1962

 328. Wentzel T. W., Cyganskij Jazyk, siewiernorusskij dialekt, s. 106, Izdatelstwo „Nauka”, Moskwa 1964

 329. Wężowicz-Ziółkowska Dobrosława, Miłość ludowa – wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII – XX wieku, s. 206, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1991

 330. Wiącek Katarzyna (red.), Informator dla Asystentów Międzykulturowych, s. 38, Wrocław wita uchodźców, Wrocław 2016

 331. Więckowska Joanna, Kwiatkowski Karol (red.), Dzieci romskie w szkole, s. 112, Wyd. Emic Lab, s.c., Warszawa 2012

 332. Wilms Anno, Zigeuner, s. (nienumerowane), Atlantis Verlag AG, Zurich 1972

 333. Wislocki von Heinrich, Zur Volkskunde der transsilvanischen Zigeuner, s. 40, Verlag von J. F. Richter, Hamburg 1887

 334. Wiśniewski Andrzej, Ihr nanntet uuns Zigeuner, Ein Rom erzählt aus seinem Leben, s. 148, Buch & Offsetdruckerei Stubbemann GmbH, Hamburg 2012

 335. Wiśniewski Mateusz, Marek Rudowski-ilustracje, Drom-Droga, Historia Romów w Europie, s. (nienumerowane), Fundacja Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2012

 336. Witkowski Przemysław, Szczepaniak Agnieszka (red.), Romowie Rumuńscy w Polsce, przewodnik do pracy ze społecznością, s. 140, Stowarzyszenie NOMADA, Wrocław 2015

 337. Wnuk Józef, Dzieci polskie oskarżają, s. 380, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1975

 338. Wójcik Piotr, Cyganie z obu stron Karpat, Agora s.a/Wydawnictwo Twój Styl, Warszawa 2000, autograf autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 339. Wyatt Evans Chad, Romarising V4, s. 218, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław-Bratysława 2014

 340. Wyatt Evans Chad, Romarising, Bohaterowie kampanii społecznej Jedni z wielu w obiektywnie Chada Evansa Wyatta, s. 218, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2013

 341. Yoors Jan, Cyganie, s. 364, Kraków 1973

 342. Yoors Jan, Przeprawa, s. 200, Wydawnictwo Literackie Kraków 1978

 343. Yoors Jan, Tsiganes, Sur la route avec les Rom Lovara, s. 276, Phebus libretto, Francja 2004

 344. Zarzycka Irena, Tabor, s. 128, KAW, Lublin 1992

 345. Zarzycka Irena, Tabor, s. 163, Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Warszawa 1931

 346. Zawicki Marcin (red.), Aktywizacja zawodowa Romów, s. 81, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007

 347. Zielińska Donata, Ptaki Boga. Motywy cygańskie w filmie, [w:] Modrzejewska Ewa (red.), Iluzjon – Kwartalnik Filmoteki Narodowej Nr 4 (32) 1988, s. 64, Filmoteka Narodowa, Warszawa 1988

 348. Żabiński-Yoph Marian (red.), Okolice. Miesięcznik społeczno-literacki Rady Krajowej Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy przy ZG ZSMP Nr 3/83 (4), wydanie w całości poświęcone Romom, s. 199, ZG ZSMP, Warszawa 1983

 349. Żakiewicz Zbigniew, Opowieści z bajkolandii (bajka – Cygańskie srebro), s. 114, KAW, Gdańsk 1984

 350. Żuber Drorota (red.), Przyszłość – Odasojawła, czyli co to będzie, s. 72, Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, Bytom 2015

 

Dodatkowe informacje

 • Data: 2020
 • Autor: AGK
 • Nr. inw.: B1
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020