książki, opracowania, albumy

 

 1. Aas Norbert, Der Tod war mein ständiger Begleiter – Das Leben, das Überleben und das Weiterleben des Sinto Franz Rosenbach, s. 144, Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, München 2005

 2. Acković Dragoljub, Alav e Romengo. Pisana kultura Roma u Srbiji, s. 85, Rominterpress, Beograd 2009

 3. Acković Dragoljub, Tradicjonalna Kultura Roma u Srbji, s. 314, Rrominterpress, Beograd 2013

 4. Acton Thomas, Authenticity Expertise, Scholarship and Politics: Conflicting Goals in Romani Studies, s. 19 (skrypt), The University of Greenwich, 1998

 5. Acton Tomas, Gitanos, s. 48, Espasa-Calpe, S.A., Madrid 1983

 6. Adam Uładar, Ewgenija Nawrocka, Ukrainsko-romskij rozmownik, s. 159, WAT "Widawnictwo Zakarpattja, Użgorod 2002, autografy autorów

 7. Adamczyk-Pogorzelec Bożena, red., Między Błękitem Nieba, a Zielenią Lasów, s. 56, Muzeum Regionalne w Lubaniu, Lubań 2008

 8. Anastasoaie Viorel, Tarnovschi Daniela, (red.), Roma Projects in Romania 1999-2000, s. 328, Ethnocultural Diversity Resourse Center, Cluj-Napoca 2001

 9. Andrš Zbynék (red.), Jekhetanutňa čhibaha... Společným jazykiem... Sbornik ze semináře o romském jazyce, Lahačovice 12 – 14 VI 2003, s. 99, Společenství Romů na Moravé, Brno 2003

 10. Andrys Wiesław, Wiśniewska Julita, Dziecko romskie w przyjaznej szkole, s. 65, brak inf. o wydawcy, Świecie 2010

 11. Ašaras Le Devles, Chváľme Pána, Spevnik rómskych a slovenských krest`anych piesni, s. 96, Náboženská Vydavateľstvo Petra, Prešov, brak daty wydania, circa 2000

 12. Babindák István, Cigány népen, s. 79, Občianske združenie Romane Jile, Levice 2004

 13. Babindák István, Kerkerdő mélyén, s. 28, Občianske združenie Romane Jile, Štúrovo 2006

 14. Bačič Geza, (red.), Romski Zbornik, Romano Kedujpe, s. 117, Zveza Romov Slovenije, Murska Sobota 2005

 15. Balvin Jaroslav, Kwadrans Łukasz, Kyuchukov Hristo, (red.), Roma in Visegrad Coutries: History, Culture, Social Integration, Social Work and Education, s. 500, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2013

 16. Balvín Jaroslav, Metody výuky romských žáků, s.200, RADIX, Praha 2007

 17. Banga Dezider, Lyrika, s. 230, MIKROMEX, Bratislava 1992

 18. Barannikow P. A., Sergijewskij W. M., Cygansko-Russkij i Russko-Cyganskij Słowar (Kelderaskij Dialekt), s. 339, Russkij Jazyk, Moskwa 1990

 19. Baranowicz Jan, Strzały na grobli, s. 297, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1981

 20. Bartosz Adam, Amen Roma/Jame Roma, My Romowie, s. 47, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2008

 21. Bartosz Adam, Borek Piotr, Gryszkiewicz Bogusław, Romowie w Polsce i w Europie, od dyskryminacji do tolerancji, s. 264, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2015

 22. Bartosz Adam, Cyganie, Historia i Kultura – przewodnik po wystawie, s. 19, Kulturalne Stowarzyszenie Romów w Tarnowie, Tarnów 1993

 23. Bartosz Adam, Gancarz Natalia, Tarnowscy Romowie. Półwiecze osiedlenia – pięćdziesięciolecie Stowarzyszenia, s. 135, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2014

 24. Bartosz Adam, Katalog zbiorów cyganologicznych Muzeum Okręgowego w Tarnowie, s. 104, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2007

 25. Bartosz Adam, Nie bój się Cygana, s. , Pogranicze, Sejny 2004, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 26. Bartosz Adam, Nie bój się Cygana, s. 206, Pogranicze, Sejny 1994

 27. Bartosz Adam, Poznajemy historię Romów, s. 20, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania

 28. Bartosz Adam, Propozycja zapisu języka Romani - „Pisownia sulejowska“, s. 26, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2012

 29. Bartosz Adam, red., Polska egzotyka w polskich muzeach, s. 266, Muzeum Okręgowe w Tarnowie/Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, Tarnów 2000

 30. Bartosz Adam, red., Stanęły Wozy Kolorowe, s. 46, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 1996

 31. Bartosz Adam, Roma-Cyganie, Wystawa-Katalog, s. (nienumerowane), Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Tarnów 1992

 32. Bartosz Adam, Romowie w Polsce, kalendarium 1401-2012 , s. (nienumerowane), Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2012

 33. Bartosz Adam, Rroma – Gypsies, Przewodnik po wystawie, s. 64, Muzeum Etnograficzne w Tarnowie, Tarnów 1998

 34. Bauerdick Rolf, Cyganie. Spotkania z nielubianym narodem, s. 227, Terra incognita Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2015

 35. Beck Eleonore, Bůh mluwí ke svým détem. O Del vakarel ke peskere Čhave, s. 183, Česká biblická společnost pro matici romskou, Praha 1992

 36. Bencur Maciej (pseud. Marcin Kukuczyn), Obrazki i nowele, s. 172, Wyd. A. T. Jezierski, Warszawa 1900

 37. Berescy Catalin, Celac Mariana, Ciobanu Oana, Manolache Cosmin, Locuirea şi sărăcia extremă czul Romilor, s. 147, Editura Universitară Ion Mincu, Bukareszt 2006

 38. Bešenyei Peter, Rómske ticho, s. 128, Don Bosco, Bratislava 2009

 39. Binek Jiŕí, Ďula Fako-Cikán (ilustracje Jaroslav Baumbruck), s. 211, Státní Nakladatelstvi, Dětské Knihy, Praha 1953

 40. Bloch Jules, Les Tsiganes, s. 128, Presses Universitaires de France, Paris 1969

 41. Block Martin, Zigeuner – ihr leben und ihre seele, s. 220, Bibliographisches Insitut AG., Leipzig 1936

 42. Bończuk Leszek., Papusza, czyli wolność tajemna, s. 27, ROLLAND, Gorzów Wielkopolski 1996

 43. Boučkova Tereza, Rok Koguta, s. 364, AFERA, Wrocław 2017, dedykacja autorki dla Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego

 44. Bruckner Pascal, Pariasi, s. 511, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1996

 45. Buckland Ray, Ingram Peter, Wróżby cygańskie, s.200, Świat Książki 2005

 46. Bukowski Krzysztof, Sterylizacja ludności romskiej 1943 – 1945 w Bydgoszczy, Dobiegniewie, Pile i Złotowie (zarys problemu), s. 34, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2012

 47. Bukowski Krzysztof, Wybrane zbrodnie nazistowskie popełnione przez okupanta hitlerowskiego na Romach w Polsce w okresie II Wojny Światowej w dokumentach Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie, s. 74, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania, circa 2008

 48. Caban Agnieszka (red.), Cygańska Fiesta, 9. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu, s. 17, Stowarzyszenie Filmowe CinéEuropa w Lublinie, Lublin 2008

 49. Caban Agnieszka, (red.), Z życia Romni, Tradycja a współczesna cywilizacja – rozmowy, s. 63, Radomskie Stowarzyszenie Romów Romano Waśt, Radom 2014

 50. Cartland Barbara, Cygański Urok, s. 183, AMBER 1994

 51. Cathkiewiczo Niko, Romane Droma. Gilia, s. 126, Glowna specjalizowana redakcja literatury mowami nacjonalnych mienszin Ukrainy, Kiew 2003

 52. Cauwelaert van Didier, Bilet w jedną stronę, s. 136, PIW, Warszawa 1999

 53. Čech Svatopluk, Cikánka, (ilustracje Adolf Kaspar), s. 33, Topičova Edice, Praha 1946

 54. Cervantes Saavedera de Miguel, Cyganeczka, s. 146, Polski Instytut Wydawniczy „Sfinks”, Gdańsk/Warszawa, brak daty wydania, circa 1930

 55. Cervantes Saavedera de Miguel, Zazdrosny Estremadurczyk, s. 168, Książka i Wiedza 1969

 56. Chałupczak Henryk, Browarek Tadeusz, Mniejszości Narodowe w Polsce 1918-1995, s. 323, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998

 57. Chmielewska Joanna, oprac., Opowieści z Wołoszy, Mołdawii i Siedmiogrodu (bajęda – Graf i Cygan), s. 189, Nasza Księgarnia, Kraków 1987

 58. Cioabă Mihai Lumniţa, Kelso Michelle, Ioanid Radu, Tragedia Romilor Deportaţi in Transnistria 1942-1945, s. 491, POLIROM, Iaşi 2009

 59. Cortiade Marcel, Romani fonetika thaj lekhipa, s. 104, NIO „Pobjeda”. Titograd 1986

 60. Courthiade Marcel, Alfabet odpowiedni dla języka cygańskiego oparty na naukowych podstawach – o pisowni języka rromani, s. 67, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2012

 61. Cubranović Andrija, Cyganka, Gundulic Ivan, Dubravka, s. 142, Dom Książki Polskiej SA, Warszawa 1935

 62. Cyganie, [temat numeru, w:] Miesięcznik Tygiel Kultury nr 10-12/2011, s. 194, Łódź 2011

 63. Cyrano Andrzej, Me som gadzio, moje spotkania z Cyganami, s. 216, Legnicka Biblioteka Publiczna, Legnica-Wrocław 2009

 64. Czacki Tadeusz, Rozprawki, s. 64, Galicyjska Księgarnia i Antykwarnia, Oświęcim 1992

 65. Czekaj Tadeusz, Kwiatkowski Roman, Zagłada Romów europejskich, s. 17, Romski Instytut Historyczny, Urząd Miasta Łódź, Oświęcim 2004

 66. Czernigiewicz Zofia, Ich małe królestwa (rozdział Cygan), s. 151, Nasza Księgarnia, Warszawa 1969

 67. Czureja Deki Miklosz, Potępienie Miklosza czyli tajemnice Króla Czardasza, s. 279, Fundacja Bahtałe Roma, Poznań 2009, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 68. Danbakli Marielle (red.), On Gypsies: Texts issued by International Institutions, s. 211, Centre de Recherches Tsiganes CRDP Midi-Pyrénées, Toulouse Cedex 1994

 69. Danielová Helena (red.), Sbírky Muzea romské kultury, Textil, Šperk (příůstky 1991 - 2006), s.164, Muzeum Romské Kultury, Praha 2007

 70. Daniłowicz Ignacy, O Cyganach wiadomość historyczna, s.69, egzemplarz numerowany 12/50 (autograf Andrzeja Mirgi), Galicyjska Księgarnia i Antykwarnia, Oświęcim 1993

 71. Deczewa Mirella, Me bala šukar, mo diklo lolo. Gypsy/Roma dress in Bulgaria (wydawnictwo w języku angielskim i bułgarskim), s. 191, brak informacji o wydawcy, Sofia 2004

 72. Demeter S. R., Demeter S. P., Cygansko-Russkij Słowar, s. 200, Gos. Izd-Bo Innostrannych i Nacjonalnych Słowariej, Moskwa 1938

 73. Dębicki Edward, Ptak umarłych, s. 232, Biblioteka Narodowa, Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs – Papuszy w Gorzowie Wlkp., Warszawa 2004, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 74. Dębicki Edward, Teł nango bolipen, Pod gołym niebem, s. 47, Wydawnictwo Promocyjne Albatros, Szczecin 1993, dedykacja autora.

 75. Djurić Rajko, The Phonological system og Rromani and its alphabet in ligth of etymological studies, s. 100, Centre of Balkanic Studies INALCO, Paris 2009

 76. Djurić Rajko, Zigeuner, Ein Volk aus Feuer und Wind, s. 130, Rheingauer Verlagsgesellschaft, Eltville am Rhein 1980

 77. Djurić Rajko,Tomaśewić Nebojśa-Bato, Cigani Sveta, s. 288, Jugoslavenska Revija, Beograd 1988

 78. Długoborski Wacław (red.), 50-lecie zagłady Romów, Oświęcim 1994

 79. Dobrzyńska Dorota, Grzymała-Kazłowski Andrzej, Dobre praktyki w projektach realizowanych w ramach poddziałania 1.3.1 PO KL – Projekty na rzecz społeczności romskiej, s. 121, Władza Wdrażająca Programy Europejskie, Warszawa 2014

 80. Dohmann Albrecht, Jacques Callot – Radierungen, s. 47, Verlag Der Kunst Dresden, Dresden 1960

 81. Dombrowskij J., Ciganskaja tema w russkoj literature, [w:] Woprosy Literatury Nr 12/1983, Sojuz pisatieliej SSSR i Instytuta mirowoj literatury imieni A. M. Gorkowo Akademii Nauk SSSR, Moskwa 1983

 82. Dróżdż-Balkowska Monika (red.), Romowie dzieci świata. Niecodzienny poradnik dla nauczycieli, s. 133, Fundacja Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2012

 83. Druc E., Gessler A., (red.), Ckazki i Pesni Rożdiennyje w Dorogie – Cygansij Folklor, s. 512 Izdatielstwo „Nauka“, Moskwa 1985

 84. Drużyńska Jolanta, Ostatni tabor. Jak władza ludowa zakazała Cyganom wędrowania, s. 236, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2015

 85. Dudra Stefan, Pochylny Piotr (red.), Romowie, Przegląd Narodowościowy nr 3/2014, s. 218, Oficyna Wydawnicza Uniwersytety Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014

 86. Dziewiż-Przychodzeń Anna (red.), Kultura romska w pigułce. Poradnik dla osób pracujących ze społecznością romską, s. 86, Karolina Kwiatkowska Organizowanie Kursów i Szkoleń, Radom 2013

 87. Eder Maciej, Bibliografia zawartości „Literatury Ludowej“ za lata 1981 – 2002, s. 128, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 200

 88. Eliade Mircea, Sacrum, mit, historia, Warszawa 1990

 89. Erdész Sándor, Futaky Ruth (red.), Zigeunermärchen aus Ungarn. Die Volkserzählungen des Lajos Ámi, s. 327, Bechtermünz Verlag, Augsbur 1998

 90. Eriksson Ann, Melker Taikon Ramona, Mari-Claude – Jekh řomaní šej, s. 69, ERG, Huddinge 2010

 91. Etnografia Polska tom XXII, zeszyt 2. (w całości – cyganologiczny: m.in. Mróz L., Bartosz A., Pawłowski A., Mirga A., Wesołek E., Davidová E., ), Wydawnictwo PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978

 92. European Roma Rights Center, Granice Solidarności-Romowie w Polsce po roku 1989, s. 228, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa 2003

 93. European Roma Rights Center, Stigmata-Segregated Schooling of Roma in Central and Eastern Europe, s. 119, ERRC, Budapest 2004

 94. European Roma Rights Center, The Limits od Solidarity-Roma in Poland After 1989, s. 218, ERRC, Budapest 2002

 95. European Roma Rights Center, Time of the Skinheads, Denial and Exclusion of Roma in Slovakia, s. 86, ERRC, Budapest 1997

 96. Fedič Vasil, Východoslovenskí Rómovia a II. Svetová Vojna, Svadectvá pamätníkov, s. 104, REDOS, Humenne 2001

 97. Ficowska-Łuszczek Magdalena, Powrót Wielkiej Wróżki, s. 71, Agencja Wydawnicza „Egros“, Warszawa

 98. Ficowski Jerzy, Cyganie na polskich drogach, s. 427, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986

 99. Ficowski Jerzy, Cyganie na polskich drogach, s. 550, Nisza, Warszawa 2013

 100. Ficowski Jerzy, Cyganie Polscy. Szkice historyczno-obyczajowe, s.264, PIW 1953

 101. Ficowski Jerzy, Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, s. 300, INTERPRESS, Warszawa 1989, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 102. Ficowski Jerzy, Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, s.390, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1965

 103. Ficowski Jerzy, Demony cudzego strachu, s. 263, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1986, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 104. Ficowski Jerzy, Demony Cudzego Strachu, s. 431, Nisza, Warszawa 2013

 105. Ficowski Jerzy, Gałązka z Drzewa Słońca, s. 192, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1989

 106. Ficowski Jerzy, Gałązka z Drzewa Słońca, s. 277, Pogranicze, Sejny 1998

 107. Ficowski Jerzy, Pod berłem króla pikowego, sekrety cygańskich wróżb, s. 166, Iskry , Warszawa 1990, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 108. Ficowski Jerzy, Wiersze wybrane, (m.in. tłumaczenia poezji Bronisławy Wajs-Papuszy), s. 212, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1956

 109. Fienbork Gundula, Mihók Brigitte, Müller Stephan, Die Roma – Hoffen auf ein Leben ohne Angst. Roma aus Osteuropa berichten, s. 187, ROWOHLT, brak informacji o miejscu i dacie wydania, Niemcy circa 1995, dedykacja, autograf S. Müllera

 110. Fings Karola, Heuss Herbert, Sparing Frank, Szintik és romák a náci rendszer idején. A „fajelméletől” a lágerekig, s. 120, Centre de Recherches Tsiganes, PONT Kiadó, Budapest 2001

 111. Fings Karola, Heuss Herbert, Sparing Frank, Szintik és romák a náci rendszer idején. A „fajelméletről” a lágerekig, s. 123, PONT, Budapest 2001

 112. Fraser Angus, Dzieje Cyganów, s. 280, PIW, Warszawa 2001

 113. Fredro Aleksander, Cygan i Baba, s. (nienumerowane), KAW, Wrocław 1986

 114. Gafurow Bobodżan, Dzieje i kultura ludów Azjii Centralnej, s. 692, PWN Warszawa 1978

 115. Gancarz Natalia, Mietek na wojnie, s. 61, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2013

 116. Gasparikowa Viera, Słoneczny Koń, bajki słowackie (bajki – Cygan-adwokatem oraz Co to jest cygaństwo), s. 179, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1981

 117. Geneuil Guy-Pierre, Le Narvalo, s. 413, Editions Jean-Claude Lattes, Paris 1987

 118. Geremek Bronisław, Świat opery żebraczej: obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach europejskich XV-XVII wieku, Warszawa 1989

 119. Gerlich Grzegorz Marian, Pozostaniemy Romami... Roman Kwiatkowski, Józef Jochymczyk, Adolf Szmyt, s. 78, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2002

 120. Gerlich Grzegorz Marian, Romowie. Przekraczanie granic własnego świata, s. 118, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2001

 121. Gierała Zenon (red.), Paramisi Romane-Baśnie Romskie, s. 47, Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt“, Radom 2011

 122. Gierała Zenon, Cygańskie srebro, s.128, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 1991

 123. Gierliński „Parno” Karol, Mamiori, s. 8, Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs – Papuszy w Gorzowie Wlkp., Wojewódzka i Miejska Bibliotek Publiczna w Gorzowie, wydawnictwo okazjonalne egz. Nr 13, Gorzów Wlkp. 2000

 124. Gierliński Parno Karol, Marek Rudowski-ilustracje, Profesje Romskie, s. (nienumerowane), Fundacja Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2012

 125. Gierliński Parno Karol, Meteory (ilustracje Krystyna Jóźwiak-Gierlińska), s. 99, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2007

 126. Gierliński Parno Karol, Miri Szkoła, Romano Elementaro (dialekt Polska Roma), s. 79, Miasto Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wlkp. 2007, dedykacja autora dla Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego

 127. Gierliński Parno Karol, Miri Szkoła, Romano Elementaro (dialekt Romów Karpackich), s. 100, Miasto Kostrzyń nad Odrą, Kostrzyń nad Odrą 2008, dedykacja autora dla Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego

 128. Gierliński Parno Karol, Róża pustyni, Biblioteka Romska, s. 48, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2012

 129. Gierliński Parno Karol, Xaratuno Thuv, Odległy Dym, s. 37, Wydawnictwo NICE, Bydgoszcz 2001, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 130. Gierliński Parno Karol, Xaratuno Thuw – Odległy dym – Rauch in der Ferne, s. 36, Wydawnictwo Bibliofilskie, Frankfurt/Oder 2004

 131. Gierliński Parno Karol, Zawody, profesje romskie, s. 24, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania

 132. Gila de Vania-Kochanowski Jan, Mówmy po romsku, Historia, kultura i język narodu romskiego, s. 250, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2003, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 133. Głowacki Grafo Edward, Cygańska Miłość, s. 169, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1995

 134. Godlewska Ewa, Lesińska-Staszczuk Magdalena (red.), Mniejszości Narodowe w Państwach Unii Europejskiej. Stan prawny i faktyczny, s. 202, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013

 135. Godlová Erika, Paĺová Jana (red.), Kaj phirel e voďi-Cestou duše-The souls jorurney, s. 80, ŠVK, Prešov 2015

 136. Gores Joe, 32 Cadillaki, s. 400, AMBER, Warszawa 1995

 137. Gorki Maksym, Legendy i opowiadania (Makar Czudra), s. 62, PIW, Warszawa 1974

 138. Górska Halina, Chłopcy z ulic miasta (rozdział – Cygan), s. 88, Gebthner i Wolff, Warszawa 1934

 139. Grabowski Adam (red.), Przewodnik po cmentarzu na Bródnie w Warszawie, s. 64, Rada Prymasowska Budowy Kościołów Warszawy, Warszawa 1977

 140. Grąbczewski Wiktoryn, Diabeł Polski w Rzeźbie i Legendzie, s. 177, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1990

 141. Grešková Lucia, Pastorácia Rómov, s. 219, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava 2009

 142. Grönfors Martii, Karanie za odmienność (postepowanie policji z Cyganami), s. 10, [w:] Archiwum Kryminologii tom XII, Wydawnictwo PAN, Warszawa 1985

 143. Grzegorzek Jerzy Norbert, Romowie – kulturowe postrzeganie innych etnicznie, Mniejszość romska na Pomorzu Zachodnim. Problem identyfikacji w społeczeństwie większościowym, s. 40, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2011

 144. Grzymała-Kazłowski Andrzej, Cyganie, Romowie Znikający Świat, s. 88, Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt”, Radom 2014

 145. Grzymała-Kazłowski Andrzej, Kolekcja Muzeum Kultury Romów w Warszawie, [w]: Pe drom baro…, Na wielkiej drodze, od Cyganów do Romów, s.112, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2017

 146. Grzymała-Kazłowski, Romowie w Bydgoszczy [w:] Czas na zmiany „kulinarne”. Ciro pe sasto haben, s. 28, Stowarzyszenia Romów w Bydgoszczy „Romano Dzipen”, Bydgoszcz, brak daty publikacji, circa 2013

 147. Günter Wolfgang, Sinti und Roma im KZ Bergen-Belsen, s. 163, SOAK GmbH, Hannover 2000

 148. Hammarberg Thomas, Pikkarainen Heidi, Antiziganismen i Sverige, s. 62, Elanders Sverige AB, Länsstyrelsen Stockholm 2018

 149. Harold, Król cyganów czyli Skrzypce Edeleńskie, s. 64, Wyd. Edward Feitzinger, Cieszyn 1900

 150. Heinschink Mozes, Krasa Daniel, Romani für Wort, s. 192, Reise Know-Hov Verlag, Bielefield 2010

 151. Heizer Antal (red.), Measures taken by the state to promote the social integrations of Roma living in Hungary, s. 130 (równolegle wersja francuskojęzyczna), Zenith RT Egyetemi Nyomada, Budapest 2000

 152. Helfer Janusz, Cyganie-Romowie, Zapomniane obrazy, s. 174, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2005, dedykacja autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 153. Hill Eric O Rukun zal and-i skóla, s. (nienumerowane), Tien Wah Press (Pte) Ltd., Singapore 1994

 154. Hodáčová Lilly, Ondřejka (fotografie – Josef Müller), s. 86, Státní Nakladatelstvi, Dětské Knihy, Praha 1966

 155. Holdosi Józef, Królewskie Węże, s. 261, seria KIK, PIW, Warszawa 1989

 156. Horváthová Jana, Základní informace o dějinách a kultuře Romů, s. 52, MŠMT, miejsce wydania nieznane 1997,

 157. Horyń Jolanta (red.), Teraźniejszość i przyszłość edukacji społeczności romskiej, s. 170, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Wrocław 2010

 158. Horyń Jolanta (red.), Zatrzymane tabory. Wyzwania edukacyjne Europy, s. 172, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Wrocław 2013

 159. Hrabal Bohumil, Perełki na dnie (Cygańska romanca), s. 162, Agora SA, Warszawa 2011

 160. Hübschmannová Milena, Hin man ajsi čhaj, so... Romské Hádanky, s. 144, Nakladatelství Fortuna, Praha 2003

 161. Hůlka Rudolf, Fotografie Rómov z Podkarpatskej Rusi zo začiatku 20. storočia, s. 23, Krajské Centrum Pre Rómske Otázky - Národní Knihovna Čéské Republiky - Slovanská Knihovna, Praha-Prešov 2015

 162. Iszkiewicz Lasio Władysław, Księga Romska, Autobiografia. Prawo. Słownik., s. 160, Fundacja Bahtałe Roma, Poznań 2013

 163. Jakimik Elżbieta Janina, Gierliński Parno Karol, Sinti w Polsce, s. 34, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2011

 164. Jakimowicz Andrzej, Sztuka Indii, s. 246, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967

 165. Jaśkowiak Izabela, Lechowski Paweł, Rozmówki romskie, Romane wakeribena, s. 72, Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos, Kraków 2008, dedykacja P. Lechowskiego dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 166. Jaw Dikh, katalog wystawy poplenerowej, s. 48. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe HARANGOS/Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Czarna Góra 2012

 167. Ješina Josef, Romani Ćib ćili Jazyk Cikansky, s. 212, Fr. A. Urbanek, Praha 1882

 168. Jonáš Josef, Zentrich A. Josef, Poradnik zdrowia medycyny ludowej. Recepty różnych narodów (rozdział: Przepisy Cyganów europejskich), s. 133, Agencja Wydawnicza COMES Lidia i Andrzej Skrażyńscy, Warszawa 1994

 169. Jovanović Zoran, Dali znaś romski? Dźianes rromane? Do You Speak Romany? Sepsko-romsko-engelski razgovornik, s. 160, Nova, Beograd 2000

 170. Jókai Mór, Biedni bogacze, s. 391, Czytelnik, Warszawa 1974

 171. Kaczyńska Danuta, Wiśniewska Maria, Królestwo Hansa Franka, s. 92, Wydawnictwo MON, Warszawa 1964

 172. Kamiński Tadeusz, Zagubiony w lesie, s. 100, wydawca nieznany, Bytom 2001

 173. Kapełuś Helena, Krzyżanowski Julian (red.), Dzieje Folklorystyki Polskiej 1864 – 1918, s. 666, IBL PAN, PWN, Warszawa 1982

 174. Kapralski Sławomir, Naród z popiołów. Pamięć zagłady a tożsamość Romów, s. 467, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012

 175. Kazimierczuk Zdzisław, Pożegnanie taboru, s.176, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1968, dedykacja (z dnia 21 XI 1968 r.) autora dla niewymienionego z nazwiska redaktora „Przekroju”

 176. Kiersnowski Ryszard, Niedźwiedzie i ludzie w dawnych czasach i nowszych czasach, s. 471, PIW, Warszawa 1990

 177. Kiveliö Tiina, Mahdavi Caroline, Westerling-Kalla Johan, Romano Zor! Romsk Kraft! En inspirationsbok om wägar till utbildning och arbete, s. 100, Länsstyrelsen i Stocholms 2011

 178. Klich Edward, Cygańszczyzna w „Chacie za wsią“ Kraszewskiego, s. 52, Warszawa 1931, dedykacja autora dla Henryka (nieczytelne)

 179. Kniaźnin Franciszek Dionizy, Cyganie w: Dzieła Franciszka Dyonizego Kniaznina. T. 5, s. 230, wyd. F. S. Dmochowski, Warszawa 1828

 180. Kołodziejczyk Anna, Zawierciańscy Romowie wczoraj i dziś, s. 53, MOPS w Zawierciu, Zawiercie 2011

 181. Kołodziejski Lucjan, Są częścią naszej historii. Romowie w Gminie Borzęcin, s. 11, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie, Brzesko, brak daty publikacji, circa 2012

 182. Kondrasiuk Grzegorz (red.), Mała Ilustrowana Encyklopedia Historii i Kultury Romów, s. 37, Radomskie Stowarzyszenie Romów Romano Waśt, Radom 2014

 183. Kondusza Wojciech, Legniccy Romowie, s. 7, Stowarzyszenie Romów w Legnicy/Legnicka Biblioteka Publiczna, Legnica 2006

 184. Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985

 185. Koptová Anna, Koptová Martina, Slovensko-rómsky, rómsko-slovenský slovník, s. 814, Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj, Košice 2011

 186. Korolko Mirosław, Matka Boska Rywałdzka. Kult i teksty liturgiczno-modlitewne, s. 108, Ojcowie Kapucyni, Warszawa 1986

 187. Korzeniewska Katarzyna, Tarkowska Elżbieta (red.), Lata tłuste, lata chude... Spojrzenie na biedę w społecznościach lokalnych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002

 188. Korzeniowski Jerzy, Cyganie – dramat w pięciu aktach w: Dzieła Tom IX, s. 472, Wyd. S. Lewental, Warszawa 1873

 189. Kosová Ingrid (wstęp), Spovede rómskych žien, s. 20, Quo Vadis o.z., Zvolen 2013

 190. Koudelka Josef, Josef Koudelka, s. (nienumerowane), Thames & Hudson Photofile, London 2007

 191. Kováč Milan, Mann B. Arne (red.), Boh všetko vidí. O del sa dikhel. Duchovný svet Rómov na Slovensku. Romano Paťaviben pre Slovensko (wydawnictwo w języku romskim i słowackim), s. 346, Chronos, Bratislava 2003

 192. Kowalczyk August, Refren kolczastego drutu – trylogia prawdziwa, s. 288, Videograf II i August Kowalczyk, Pelplin 2012

 193. Kowarska J. Agnieszka, Sterotyp czy tradycja? O etosie wędrowcy i wartościowaniu u polskich Romów, s. 58, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2010

 194. Kowarska J. Agnieszka, Szkice o tańcach romskich, s. 50, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2003

 195. Kraszewski Józef Ignacy, Chata za wsią, s. 309, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1989

 196. Kraszewski Józef Ignacy, Czarna Perełka, s. 163, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1986

 197. Kraszewskij Ignacy Józef, Hata za siełom (w języku ukraińskim), s.315, Wydawnictwo Hudożnoj Literatury „Dnipro“, Kijw 1967

 198. Krausnick Michail (red.), Da wolten wir frei sein! Eine Sinti-Familie erzählt, s.178, Beltz & Gelberg, Weinheim und Basel 1993

 199. Krausnick Michail (red.), Eine Sinti Famile Erzählt. Da Wollten wir Frei Sein!, s. 178, Beltz & Gelberg, Weinheim, brak daty wydania - circa 1993

 200. Krzyżanowski Piotr, Pytlak Grażyna, Bończuk Leszek, Cyganie Mity i Fakty, s. 190, Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs – Papuszy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski 2002, dedykacja Leszka Bończuka dla Ministra KiDN Waldemara Dąbrowskiego

 201. Kurnatowski Jerzy Ludwik, Branka Cyganów, s. 204, „Rój” Warszawa 1931

 202. Kurtiàde Marcel, Rromano startorro, s. 91, „Svjetlost” Sarajevo 1990

 203. Kuźniak Angelika, Papuša, s. 168, Vydawateĺstvo Absynt, Krásno nad Kysucou, 2016

 204. Kuźniak Angelika, Papusza, s. 200, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013, dedykacja autorki dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 205. Kwadrans Łukasz, Cygański karnawał widziany oczami Roma i gadzia. Socjologiczne rozważania na temat cygańskiej ludyczności, [w:] Grad Jan, Mamzer Hanna (red.), Ludyczny wymiar kultury, s. 106, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2004

 206. Kwadrans Łukasz, Education of the Roma in the Czech Republic, Poland and Slovakia – gap cofrontation between expetations and reality – comparative research, s. 331, Fundacja Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2011

 207. Kwiatkowska Marianna (red.), Historia Polskakry, s. 39, Organizowanie Kursów i Szkoleń Karolina Kwiatkowska, Radom 2012

 208. Kwiatkowska Marianna (red.), Mirosława Caban-ilustracje, Malowanki Romskie, s. (nienumerowane), Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt“, Radom 2011

 209. Kwiatkowska Marianna (red.), Rom Fabian, s. 23, Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt“, Radom 2013

 210. Kwiecińska Magdalena, Szewczyk Monika, Prosto z garnka, s. 164, Fundacja Fobra Wola, Kraków 2017

 211. Kwiek Izolda, Gorzka Miłość, Biblioteka Romska, s. 72, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2011

 212. Kwiek Izolda, Powrót do przeszłości, s. (nienumerowane), Kulturalne Stowarzyszenie Romów w Tarnowie, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 1997

 213. Kwiek Izolda, Tabor Izoldy, Antologia poezji Izoldy Kwiek, s. 84, Śląskie Media Sp. z o.o., Ruda Śląska 2009, , Tarnów 2011, dedykacja autorki dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 214. Lacková Elena, Balvín Jaroslav, Holocaust Romů v povídkách Eleny Lackové, s. 126, Nakladatelství Fortuna, Praha 2001

 215. Lakatos Menyhart., Krajobraz widziany przez dym, Warszawa 1979

 216. Lawrence H. D., Dziewica i Cygan, s. 143, Oficyna Wydawnicza 4K, Bytom 1990

 217. Lawrence H. D., Dziewica i Cygan, s. 333, Wydawnictwo ALFA, Warszawa 1993

 218. Leroux Gaston, Rouletabille u Cyganów, s. 258, Wydawnictwo „Panteon“, Kraków-Warszawa, brak daty wydania, circa 1930

 219. Lewy Guenter, The Nazi Persecution of the Gypsies, s. 306, Oxford University Press 2000

 220. Liegeois Jean-Pierre, Gypsies an Illustrated History, s. 192, SAQI Books, London 2005

 221. Lorca Federico Garcia [Federiko Garija Lorka], Alusarde Gilja - Избрани песни (wydawnictwo w języku romskim i macedońskim, na romski tłumaczył Ljatif Mefaileskoro Demir), s. 86, NIP „Studentski zbor“, Skopje 1996, autograf tłumacza

 222. Lorca Federico Garcia, Romancero cygańskie, s. 175, Wydawnictwo „Mitel”, Gdynia 1992

 223. Lorca Federico Garcia, Wybór wierszy, s. 84, Czytelnik, Warszawa 1950

 224. Lorenz W. Günter, Federico Garcia Lorca, s. 250, PIW, Warszawa 1963

 225. Lubart-Krzysica Jacek (red.), Smyczkiem i słowem, s. 96, Oficyna Konfraterni Poetów, Kraków 2010

 226. Łastik Salomon, Trudne dzieci (rozdział – Dzieci cygańskie), s.364, Czytelnik, Warszawa 1965

 227. Łatnik Grigorij, Ciganskije Czari, Zbirka hudożnih tworiw dlia ditiej i junactwa, s. 278, DP Cpecjalizowanie widawnictwo literaturi mowami nacjonalnych mienszin Ukraini „ETNOS“, Kijów 2004

 228. Łuczak Andrzej, Sytuacja ludności romskiej na Ziemi Lubuskiej w XX w., s. 54, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2013

 229. Mácha Karel Hynek, Cikáni, s. 168, Otokar II, brak informacji o miejscu wydania, Czechy 2000

 230. Machul-Telus Beata (red.), Romowie, s. 264, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2019

 231. Makarczyński Tadeusz, Cyganie wachtmeistra Schultza, s. 124, PIW, Warszawa 1977

 232. Makowska-Cieleń Anna (red.), Sytuacja społeczno-prawna Romów w środkowowschodniej Europie, s. 67, Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs – Papuszy w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski 1996

 233. Mann B. Arne, Romsky dejopis, s. 57, Kalligram, Bratislava 2000

 234. Marusciakova Elena, Popov Vesselin, Gypsies/Roma in Times Past and Present. Photo-book (wydawnictwo w języku angielskim i bułgarskim), s. 191, Litavra Publishing House, Sofia 2000

 235. Materiał zwany życiem. Sztuka Małgorzaty Mirgi-Tas, teksty: Rusca Elisie, Szydłowski Konstanty, Warsza Joanna, s. 104, Szydłowski Gallery, Warszawa 2020

 236. Matura Karel, Bandy ,Přiběhy Podkarpatoruského Cikáněte, s. 80, KMEN, Praha 1937

 237. May Carol, Królowa Cyganów, s. 192, Małopolska Oficyna Wydawnicza KORONA, Kraków, brak daty wydania, circa 1992

 238. Merimee Prosper, Carmen, Czyśćcowe dusze, Tamango, s. 156, Wyd. M. Arct, Warszawa, brak daty wydania, circa 1925

 239. Milarczyk Ewa, Wędrowcy po bezkresie wieków, Cyganie (Romowie) w Azji i Europie, (opracowanie towarzyszące wystawie w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie), s. 26, MaiP w Warszawie, Warszawa 1999

 240. Milczarczyk Ewa, Wędrowcy po bezkresie wieków. Cyganie (Romowie) w Azji i Europie, s. 26, album towarzyszył wystawie pod tym samym tytułem w Galerii Azjatyckiej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Warszawa 1999

 241. Milewski Jacek (red.), Przyjazna szkoła, edukacja dla Romów - raport z konferencji, s. 40, Stowarzyszenie Integracja, Suwałki 2004

 242. Milewski Jacek (red.), Romowie bliskie spotkania, s. 85, Stowarzyszenie Integracja, Suwałki 2003

 243. Milewski Jacek, Chyba za nami nie traficie, s. 269, WAB, Warszawa 2013

 244. Milewski Jacek, Dym się rozwiewa, s. 259, Zysk i S-ka, Poznań 2008, dedykacja autora dla Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego

 245. Milewski Jacek, Parafialna Podstawowa Szkoła Romska, s. 20, Stowarzyszenie Integracja, Suwałki 2005

 246. Milewski Jacek, Romowie są wśród nas, s. 38, Stowarzyszenie INTEGRACJA, Suwałki 2001

 247. Mirga Andrzej, Gheorghe Nicolae, Romowie w XXI wieku. Studium polityczne, s.79, TaiWPN Universitas, Kraków 1998

 248. Mirga Andrzej, Mróz Lech, Cyganie – odmienność i nietolerancja, s. 354, PWN, Warszawa 1994

 249. Mirga Jan, Baba Jaga, s. (brak informacji, circa 120), Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harangos“, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Kraków 2010

 250. Mirga Jan, Baśnie Cygańskie-Romane Paramisia, s. 65, Polska Akcja Humanitarna/Wydawnictwo TEXT, Kraków 2007, autograf autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 251. Mirga Jan, Kto nas ocali, Biblioteka Romska, s. 2007, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2006, autograf autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 252. Mirga Jan, Słownik Romsko-Polski, s.196, Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos/Muzeum Okręgowe w Tarnowie, (miejsce wydania nie podane), 2009

 253. Mirga Jan, Wędrowny dom (ilustracje: Małgorzata Mirga-Tas), s. 48, Fundacja Sztuki JAW DIKH, Czarna Góra 2016

 254. Mirga Teresa, Wiersze i pieśni, Biblioteka Romska, s. 84, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2006

 255. Mirga-Kruszelnicka Anna, Acuña C. Esteban, Trojański Piotr (red.), Education for Remembrance of the Roma Genocide, s. 224, LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2015

 256. Mirga-Wójtowicz Elżbieta, Śliwka Magdalena (red.), Przyszłość Romów w Polsce, s. 46, Instytut Obywatelski, Warszawa 2011

 257. Mitrović Aleksandra, Derić Vladimir, Rakić-Vodeinelić Vesna, The Roma in Serbia, s.132, Centre for Anti-War Action, Insitute for Criminological and Sociological Research, Belgrade 1998

 258. Mode Heinz, Wölffling Siegfried, Zigeuner – Der Weg Eines Volkes In Deutschland, s. 214, Koehler & Amelang, Leipzig, brak daty wydania, circa 1990

 259. Mrozowska Dagmara, Zagłada. Tragedia Romów w XX w., s. 28, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania, circa 2013

 260. Mróz Lech, Cyganie, s.279, Książka i Wiedza, Warszawa 1979

 261. Mróz Lech, Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczypospolitej XV-XVIII, s. 537, Wyd. DiG. Warszawa 2001

 262. Mróz Lech, Geneza Cyganów i ich kultury, Warszawa 1992

 263. Müller Friedrich, Beiträge zur Kenntniss der Rom-Sprache, t. II, s. 18, (broszura składa się z dwóch nieidentycznych egzemplarzy), In Commission bei Karl Gerold`s Sohn, Buchhändler der Kais, Akademie der Wissenschaften, Vien 1872

 264. Nečas Ctibor, Historický Kalendář – Dějiny českých Romů v datech, s. 123, Vydavatelství Univ Perzity Palackého, Olomouc 1997

 265. Nečas Ctibor, Historický Kalendář, Dějiny českých Romů v datech, s. 124, Vydavatelsví Univerzity Palackého, Olomouc 1997

 266. Nečas Ctibor, Ma bisteren – Nezapomeňme. Historie cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu, s. 68, Muzeum romské kultury v Brné, Praha 1997

 267. Nečas Ctibor, Romové v České republice včera a dnes, s. 129, Vydavatelsví Univerzity Palackého, Olomouc 1997

 268. Niewiara Aleksandra, Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI-XIX wieku, s. 234, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000

 269. Nijakowski Lech (red.), W poszukiwaniu Ładu Wielokulturowego, Mniejszości narodowe w Polsce a wyzwania integracji europejskiej, s.141, Interdyscyplinarne Koło Nauk o Społeczeństwie i Kulturze Przy Zakładzie Socjologii Ogólnej Instytutu Socjologii UW, Warszawa 2001

 270. Nijakowski M. Lech, Łodziński Sławomir (red.), Mniejszości Narodowe i Etniczne w Polsce – Informator 2003, s. 278, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003

 271. Nowicka Ewa (red.), U nas dole i niedole – sytuacja Romów w Polsce s. 158, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 1999

 272. Nowicka Ewa, Witkowski Maciej, Dlaczego swój? Dlaczego obcy? Mniejszość romska we współczesnej Polsce, s. 212, NOMOS, Kraków 2019

 273. Orlewski Rafał, Piękna brzydula. Opowiadania [opowiadanie 7.: Cyganka], s. 166, brak inf. o wydawcy, Łódź-Piotrków Trybunalski 1993, dedykacja autora dla profesora Stanisława Fryciego

 274. Ostałowska Lidia, Cygan to Cygan, s. 176, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012 (Wydanie II rozszerzone)

 275. Ostałowska Lidia, Cygan to Cygan, s. 229, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Warszawa 2000, dedykacja autorki dla Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego

 276. Osvald Karel, Dávné vzpomínky, Marnost nad marnost, ale jak krásná…, s. 82, Šimon Ryšavý nakladatelství, Brno 2010

 277. Özcan Gazi (red.), Norvegiska romá – norske sigøynere Ett folk – mange stemmer, s. 117, Interkulturelt museum, Oslo 2015

 278. Paleczny Tadeusz, Socjologiczne refleksje na temat polskich Romów, s. 70, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2003

 279. Pankok Oto, Zigeuner mit einer Einleitung von Rudolf Schröder, s. 160, Drei Eulen Verlag, Düsseldorf 1947

 280. Papusza Poétesse Tsigane et Polonaise, Étiudes Tsiganes, Nr 48 & 49, Paris 2013

 281. Papusza, Bronisława Wajs, (4 wiersze) w: Kartki wyobraźni (wiersze poetów ziemi lubuskiej), Lubuskie Towarzystwo Kultury, Zielona Góra 1959

 282. Papusza, Bronisława Wajs, Lesie Ojcze Mój, s. 91, Czytelnik, Warszawa 1990

 283. Papusza, Bronisława Wajs, Lesie Ojcze Mój, s. 93, Nisza, Warszawa 2013

 284. Papusza, Bronisława Wajs, Pieśni Papuszy, s. 176, Ossolineum, Wrocław 1956

 285. Pawłowski Albert, Cyganie – studia nad przestępczością, s. 235, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 1973

 286. Piasecka Wioletta, Mała Cyganeczka, s. 56, Wydawnictwo Baśniowe Krystyna Kielich, Elbląg 2014, dedykacja autorki dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 287. Pobożniak Tadeusz, Cyganie, s. 45, PAN o/Kraków, Nauka dla Wszystkich Nr 176, 1972

 288. Pobożniak Tadeusz, Grammar of the Lovari Dialect, s. 78, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1964, introligatorsko oprawiony, bezdebitowy reprint, circa 1980

 289. Pochodzenie, Historia, Holocaust i Światopogląd Romów, s. 18, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2004

 290. Podolinská Tatiana, Hrustič Tomáš, Boh medzi bariérami. Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou, s.174, Et SAV, Bratislava 2010

 291. Pohl Josef, Na cikánské stezce (ilustracje Zdena Krajčová), s. 168, ALBATROS, Praha 1981

 292. Polakowski Andrzej, Pożegnanie taboru, fotografie 1967, s. 116, Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”, Lublin 2007

 293. Pons Emanuelle, Tiganii din Romania, o minoritate in tranzitie, s. 158, AltFel Compania, Bukaresti 1999

 294. Posmysz Zofia, Pasażerka, s. 174, Czytelnik, Warszawa 1971

 295. Pożegnanie taboru w fotografiach Andrzeja Polakowskiego z lat 1966 – 1967, katalog towarzyszący wystawie, s. 16, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2017

 296. Przyborowski Walery, Bitwa pod Raszynem – powieść historyczna dla młodzieży z 6-ma rycinami K. Gorskiego, s. 168, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1939

 297. Puszkin C. Aleksander, Cygany, s. 56, Gosudarstwiennoje izdatelstwo chudożestwiennoj literatury, Moskwa 1957

 298. Ramírez-Heredia Juan de Dios (red.), The Gipsy People. A guide for journalists, s. 47, Instituto Romanó de Servicios Sociales y Culturales, Barcelona 1998

 299. Reuttówna Marja, W cygańskim obozie (ilustracje W. Stanisławska), s. 81, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań, brak daty wydania, circa 1930

 300. Rinderknecht Karl, Zigeuner, geheimnisvolle Nomaden, s. 160, Mondo-Verlag AG, Lausanne 1973

 301. Roj Katarzyna, Synowiec Joanna (red.), Tajsa, s. 400, BWA w Tarnowie, Tarnów 2014

 302. Romanov Manuś, 17 Purane Rromane Gila, Andar-I Balgaria, s. (nienumerowane), Wydawca nieznany, Tarnuv 1990

 303. Romove ve fotografii Evy Davidove, s. (nienumerowane), Fortuna, Praha 2001

 304. Romowie w Sztuce, Katalog wystawy, s. (nienumerowane), Villa Decjusza, Kraków 2012

 305. Roosendal Frank, Moving people. People who move me... Ludzie w ruchu, którzy mnie poruszają, s. 83, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2011

 306. Rose Romani, The National Socialist Genocide of The Sinti and Roma, s. 324, Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg 2003

 307. Rose Romani, Zagłada Romów i Sinti, katalog stałej wystawy w Państwowym Muzeum w Oświęcimiu, s. 324, Edycja Polska, Stowarzyszenie Romów w Polsce-Romski Insytut Historyczny, Oświęcim 2003

 308. Rozwadowski M. Jan, Wörterbuch des Zigeunerdialekts von Zakopane/Słownik Cyganów z Zakopanego, s. 91, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1936

 309. Różycka Małgorzata, Balkowski Janusz, Marek Rudowski-ilustracje, Romowie-Roma-Romanies, Historia w obrazkach, s. (nienumerowane), Fundacja Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2008

 310. Rydz Robert, Zemsta cygana (sic!), obraz sceniczny w trzech aktach ze śpiewami tańcami, s. 191, Nakładem Księgarni A. Cygulskiego w Poznaniu, Poznań 1929

 311. Rywałd Królewski. Sanktuarium Maryjne, s. 32, Wydawnictwo AGA, Wrocław 2005

 312. Sáez Javier, Giménez Sara, Praktyczny przewodnik dla służb policyjnych służący przeciwdziałaniu dyskryminacji społeczności romskiej, s. 46, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2016

 313. Sarnecka Elżbieta (red.), Kham znaczy słońce. Dziecięce rozmówki romsko-polskie, s. 48, Fundacja na Rzecz Kultury WALIZKA, Wydawnictwo Muchomor, Bydgoszcz, brak daty publikacji, circa 2015

 314. Sarnecka Joanna (red.), Kham znaczy słońce. Dziecięce rozmówki romsko-polskie, s. 48. Fundacja na Rzecz Kultury „Walizka” Wydawnictwo Muchomor, Krosno/Bydgoszcz 2018

 315. Sathkiewiczo Niko, Romane Droma, s. 126, Gołowna cpecjalizowana redakcija literaturi mowami nacjonalnych mienszin, Kijów 2003

 316. Schecter Jarret, Hermanovce – Four seasons with the Roma, s. (nienumerowane), Trolley Ltd, Italy, data publikacji nie podana, circa 2005

 317. Schwab Gert, Wupper Edgar, Zigeuner – portrat einer Randgruppe, s. 135, Verlag C. J. Bucher, Luzern und Franfurt/M 1975

 318. Sekera Josef, Děti z hliněné vesnice (ilustracje Bohumila Doleželová), s. 560, Československý spisovatel, Praha 1952

 319. Sekera Józef, Dzieci z glinianej wsi, wydanie pierwsze, s. 484, Czytelnik, Warszawa 1955

 320. Šiftar Vanek, Cigani. Minulost v sedanjosti, s. 234, Pomurska Založba, Murska Sobota 1970

 321. Silverberg Robert, Czas trzeciego wiatru, s. 416, Amber, Warszawa 1998

 322. Simonides Dorota, Humor śląski – bery śmieszne i ucieszne, s. 298, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1978

 323. Smith N. Guy, Trzęsawisko, s. 156, Phantom Press International, Gdańsk 1991

 324. Smolderen Marini, Cygan – Cygańska gwiazda, s. 42, Klub Świata Komiksu, Warszawa 2001

 325. Smolderen Marini, Cygan – Syberia w ogniu, s. 36, Klub Świata Komiksu, Warszawa 2001

 326. Smoleń Kazimierz, Oświęcim 1940 – 1945, Przewodnik po Muzeum, s. 118, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983

 327. Šotolová Eva, Vzdělávání Romů, Druhé, rozšírené vydání, s. 84, GRADA Publishing, Praha 2001

 328. Stankiewicz Stahiro Stanisław, Romano drom, seria Biblioteka Romska s. 70, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2011

 329. Stankiewicz Stanisław (red.), Gila romane – Zbiorek pieśni romskich, s. 58, Rrom po drom, Białystok, brak daty wydania, circa 1995 r.

 330. Stankiewicz Stanisław (red.), Horoskop cygański, s. 29, Rrom Po Drom, Białystok 1992

 331. Stankiewicz Stanisław Stahiro, Historia Romengi /Tykni versja/, s. 56, Organizowanie Kursów i Szkoleń Karolina Kwiatkowska, Radom 2010

 332. Stankiewicz Stanisław Stahiro, Opheniben Devłorestyr, s. 48, Organizowanie Kursów i Szkoleń Karolina Kwiatkowska, Radom 2010

 333. Stankiewicz Stanisław, Uwagi dotyczące sytuacji Romów w jednoczącej się Europie, s. 26, Związek Romów Polskich, brak daty wydania

 334. Stankiewicz Stanisław, Wybitne postaci romskie, o Romach w dawnej Polsce, s. 32, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania, circa 2012

 335. Starkie Walter, Auf Zigeunerspuren. Von Magie und Musik, Spiel und Kult der Zigeuner in Geschichte und Gegenwart, s. 318, Carl Hanser Verlag, Monachium 1957

 336. Sulczewski Janusz (red.), Romowie wczoraj i dziś – promocja integracji społeczności romskiej w Żarach, s. 79, Żarska Spółdzielnia Socjalna, Żary 2012

 337. Szabolcs Szita, A cigányság a második világháború idején (1939-1945) Az üldöztetés tanintézeti feldolgozásához, s. 146, Velcscov Bt., Budapest 2002

 338. Szostak Wojciech, Administracja publiczna wobec Romów po 1989 roku, Sytuacja społeczno-polityczna Romów w Polsce po 1989 roku, s. 36, Związek Romów Polskich, Szczecinek, brak daty wydania, circa 2010

 339. Szot-Radziszewska Elżbieta, Dokąd idziemy Cyganie? Kaj dzias ame, Romale?, s. 24, Muzeum Wsi Kieleckiej, Kielce 2001

 340. Szymańska Anna, Piszę, Czytam i rysuję. Ćśnav dav apre i malinav, s. 80, Związek Romów Polskich, Szczecinek 2009

 341. Szyszlak Elżbieta i Tomasz (red.), Kwestia romska w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego, s. 251, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2013

 342. Szyszlak Elżbieta i Tomasz (red.), Kwestia romska w polityce państw i w stosunkach międzynarodowych, s. 209, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2012

 343. Szyszlak Tomasz (red.), Kwestia romska w polityce państw Europy Środkowej i Wschodniej, s. 282, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2011

 344. Talewicz-Kwiatkowska Joanna, Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskiej na położenie społeczne Romów w Polsce, s. 256, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013

 345. Technik Alfred, Tuláci večné krve (ilustracje Mila Doleželová), pierwsze wydanie, s. 234, Mlada Fronta ČSM, Praha 1956

 346. Tomaszewski Jerzy, Mniejszości Narodowe w Polsce XX wieku, s. 58, Editions Spotkania sp. z o.o., Warszawa 1991

 347. Tomaszewski Tomasz, Cyganie inni ludzie tacy jak my, s. 68, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Sopot 2001

 348. Trybusiewicz Janusz, Twarze ludzkiej kultury, s. 201, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1986

 349. Tuckermann Anja, Musha ein Sinti-Kind im Dritten Reich, s. 220, Ravensburger Buchwerlag, München 2005

 350. Tuwim Julian, Biblia cygańska i inne wiersze, wyd. drugie, s. 107, Wydawnictwo J. Mortkowicza, Warszawa 1935

 351. Tuwin Julian, Listy do przyjaciół-pisarzy (m.in. Bronisława Wajs Papusza, Dionizy Wajs i Jerzy Ficowski), s. 498, Czytelnik, Warszawa 1979

 352. Ventzel T. V., The Gypsy language, s. 104, „Nauka” Publishing House Central Departament of Oriental Literature, Moskwa 1983

 353. Viaggio Giorgio, Storia degli Zingari in Italia, s. 114, Centro Studi Zingari Anicia, Roma (Rzym) 1997

 354. Voŕíšková Marie, Zpivajici housle Cikánské Pohádky (ilustracje Mila Doleželová), s. 160, PRACE, Praha 1969

 355. Wanat Leon, Za murami Pawiaka, s. 518, Książka i Wiedza, Warszawa 1985

 356. Warginaire Ernestine, Lisette chez lez Tziganes, s. 32, Oeuvre Suisse des Lectures pour la Jeunesse, Zurich 1962

 357. Wentzel T. W., Cyganskij Jazyk, siewiernorusskij dialekt, s. 106, Izdatelstwo „Nauka”, Moskwa 1964

 358. Wężowicz-Ziółkowska Dobrosława, Miłość ludowa – wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII – XX wieku, s. 206, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1991

 359. Wiącek Katarzyna (red.), Informator dla Asystentów Międzykulturowych, s. 38, Wrocław wita uchodźców, Wrocław 2016

 360. Wiercińska Krystyna (red.), Inni – ale tacy sami!, s. 312, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy, Legnica 2011

 361. Więckowska Joanna, Kwiatkowski Karol (red.), Dzieci romskie w szkole, s. 112, Wyd. Emic Lab, s.c., Warszawa 2012

 362. Wilms Anno, Zigeuner, s. (nienumerowane), Atlantis Verlag AG, Zurich 1972

 363. Wislocki von Heinrich, Zur Volkskunde der transsilvanischen Zigeuner, s. 40, Verlag von J. F. Richter, Hamburg 1887

 364. Wiśniewski Andrzej, Ihr nanntet uuns Zigeuner, Ein Rom erzählt aus seinem Leben, s. 148, Buch & Offsetdruckerei Stubbemann GmbH, Hamburg 2012

 365. Wiśniewski Mateusz, Marek Rudowski-ilustracje, Drom-Droga, Historia Romów w Europie, s. (nienumerowane), Fundacja Integracji Społecznej PROM, Wrocław 2012

 366. Witkowski Przemysław, Szczepaniak Agnieszka (red.), Romowie Rumuńscy w Polsce, przewodnik do pracy ze społecznością, s. 140, Stowarzyszenie NOMADA, Wrocław 2015

 367. Wnuk Józef, Dzieci polskie oskarżają, s. 380, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1975

 368. Wójcik Piotr, Cyganie z obu stron Karpat, Agora s.a/Wydawnictwo Twój Styl, Warszawa 2000, autograf autora dla A. Grzymała-Kazłowskiego

 369. Wyatt Evans Chad, Romarising V4, s. 218, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław-Bratysława 2014

 370. Wyatt Evans Chad, Romarising, Bohaterowie kampanii społecznej Jedni z wielu w obiektywnie Chada Evansa Wyatta, s. 218, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2013

 371. Yoors Jan, Cyganie, s. 364, Kraków 1973

 372. Yoors Jan, Przeprawa, s. 200, Wydawnictwo Literackie Kraków 1978

 373. Yoors Jan, Tsiganes, Sur la route avec les Rom Lovara, s. 276, Phebus libretto, Francja 2004

 374. Zarzycka Irena, Tabor, s. 128, KAW, Lublin 1992

 375. Zarzycka Irena, Tabor, s. 163, Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, Warszawa 1931

 376. Zawicki Marcin (red.), Aktywizacja zawodowa Romów, s. 81, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007

 377. Zielińska Donata, Ptaki Boga. Motywy cygańskie w filmie, [w:] Modrzejewska Ewa (red.), Iluzjon – Kwartalnik Filmoteki Narodowej Nr 4 (32) 1988, s. 64, Filmoteka Narodowa, Warszawa 1988

 378. Żabiński-Yoph Marian (red.), Okolice. Miesięcznik społeczno-literacki Rady Krajowej Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy przy ZG ZSMP Nr 3/83 (4), wydanie w całości poświęcone Romom, s. 199, ZG ZSMP, Warszawa 1983

 379. Żakiewicz Zbigniew, Opowieści z bajkolandii (bajka – Cygańskie srebro), s. 114, KAW, Gdańsk 1984

 380. Żuber Drorota (red.), Przyszłość – Odasojawła, czyli co to będzie, s. 72, Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu, Bytom 2015

 

Dodatkowe informacje

 • Data: 2021 aktualizacja
 • Autor: AGK
 • Nr. inw.: B1
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030