Les Bohémiens et leur Roulotte

Les Bohémiens et leur Roulotte. Cyganie i ich tabor, plany budowy zabawkowego taboru, "Le Journal de Bébé" n° 306,  16 IX 1937

Dodatkowe informacje

  • Data: 16 IX 1937
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: c79
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030