Cork Ireland horse drawn a Gypsy wagon

Cork Ireland horse drawn a Gypsy wagon, Carrigaline pottery Co Ltd, Corc Ireland, talerz, porcelit ręcznie malowany, średnica 13 cm, circa 1960

Carrigaline Pottery - wytwórnia ceramiki została założona przez Hoddera Walwortha Blackera Robertsa (1878-1952), z Mount Rivers w Carrigaline, hrabstwo Cork, Irlandia w 1928 roku. Jej produkty noszą znaki Carrigaline Pottery lub Carrig Ware. Przez większość XX wieku garncarstwo było głównym źródłem zatrudnienia w Carrigaline. Swoją sławę zyskała między innymi dzięki produkcji pamiątek z okazji Kongresu Eucharystycznego w 1932 r. oraz późniejszych przedmiotów pamiątkowych. W latach 70. firma przeżywała trudności finansowe, przechodząc najpierw w stan upadłości, a następnie został zamknięta w 1979 r.

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1960
  • Autor: Carrigaline pottery Co Ltd
  • Nr. inw.: c61
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030