Cikánská Svatba

Cikánská Svatba, XXXI Śibřinki Sokola Malostranského (program spektaklu muzycznego), edit. Tisk F. Tockl, Praha III, v Lucerné 5 I 1924

Dodatkowe informacje

  • Data: 1924
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: c34
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030