Bulwar Taborów Cygańskich

Blacha stalowa, litery z materiału plastycznego naklejone na podkład z farby akrylowej, 20x120 cm. Nazwa Bulwar Taborów Romskich została nadana uchwałą Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 sierpnia 2003 r dla terenu położonego nad rzeką Wieprzówką w Andrychowie, gdzie przed laty obozowały tabory polskich Romów. Tablica o nazwie "Bulwar Taborów Cygańskich" powstała w wyniku błędu rzemieślnika, któremu zlecono wykonanie tablic. Tablica ta, w dniu 24 czerwca 2004 r., na sesji Rady Miasta została przekazana Andrzejowi Grzymała-Kazłowskiemu przez Burmistrza Andrychowa

 

Dodatkowe informacje

  • Data: 2003
  • Autor: Miasto Andrychów
  • Nr. inw.: c23
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030