Marakasy

Drewniane marakasy, kalkomania, 7x21,5 cm. Fabryka/manufaktura nieznane

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1950
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: c19
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030