Biskwitowy skrzypek (z kompletu z wróżką)

Kamionka (biskwit?) nie szkliwiona, 10x21 cm. Manufaktura nie rozpoznana, figurka podpisana ręcznym pismem (nieczytelne), ołówkiem, uszkodzona, brak główki skrzypiec

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1900
  • Autor: prawd. Austro-Węgry
  • Nr. inw.: c9
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030