patelnia "trzyjajeczna"

patelnia "trzyjajeczna" z blachy miedzianej, bielona cyną, uchwyt nitowany z żelaza, średnica 16 cm, wysokość 5 cm, uchwyt 34 cm, Bałkany, przełom XIX i XX w.

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1900
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: r7
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030