patelnia "pięciojajeczna"

patelnia "pięciojajeczna" z blachy miedzianej, bielona cyną, uchwyt nitowany z żelaza,  średnica 20 cm, wysokość 6 cm, uchwyt 48 cm, Bałkany, przełom XIX i XX w.

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1900
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: r5
 
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020