Bałkany, oficer i grupa młodych kobiet i dziewcząt w mieście

Bałkany, Rumunia lub Bułgaria, miejsce i czas nieznane.

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1941
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw27
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020