Rumunia, osiedle, chłopiec z książką

Rumunia, miejsce dokładne nieznane, zdjęcie opisane: 2 II 1941

Dodatkowe informacje

  • Data: 2 II 1941
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw19
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020