Bułgaria, młoda kobieta z dziewczynką

Bułgaria, dokładne miejsce nie znane. zdjęcie opisane: IV 1941.

Dodatkowe informacje

  • Data: IV 1941
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw16
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020