Bałkany, grupa dzieci pod opieką starszej kobiety

Bałkany, dokładne miejsce i czas nieznane.

Dodatkowe informacje

  • Data: circa 1942
  • Autor: nn
  • Nr. inw.: fw15
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020