Tykni drabnica/mała wróżka (Polska Roma – Dębica)

 

Tykni drabnica/mała wróżka (Polska Roma – Dębica), Żabno k. Tarnowa, 2002 r. Fot. Andrzej Grzymała-Kazłowski

Dodatkowe informacje

  • Data: 2002
  • Autor: A. G-K
  • Nr. inw.: fa11
Zadanie realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020